ΑΤΤΙΚΟΝ: επίσχεση εργασίας για τις εφημερίες

p align=”left”>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας
ενημερώνουμε ότι από τις 17-03-2008 οι γιατροί του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείο «Αττικόν» βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις – επίσχεση
εργασίας οι ειδικευόμενοι και στάση εργασίας οι ειδικευμένοι –
διεκδικώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών μας
Δεκεμβρίου 2007 και Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2008. Επίσης οι
ειδικευόμενοι ιατροί αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την επίσχεση εργασίας
εκτός από την γενική εφημερία της 28-03-2008 και στην σημερινή γενική
εφημερία της 31-03-2008, έτσι την ημέρα αυτή οι ειδικευόμενοι ιατροί
δεν θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της γενικής εφημερίας. Η ευθύνη για
την λειτουργία ή μη της γενικής εφημερίας βαραίνει αποκλειστικά και
μόνο την διοίκηση του Νοσοκομείου.

31-03-2008

Εκπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης του ΠΓΝ «Αττικόν»