ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για την υγεία: όλα βαίνουν καλώς

p>Επόμενη είναι η με αριθμό 914/58/13.5.2008 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της Υγείας κ.λπ., στην οποία θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού αναφέρει:

«Η μελέτη του Καθηγητή κ. Γ. Τούντα και των συνεργατών του με τίτλο «Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, 1996-2006» που έγινε από το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καταλήγει σε μια σειρά από συμπεράσματα, που δείχνουν την ανάγκη μιας συνολικής αναθεώρησης της κυβερνητικής πολιτικής για την υγεία.

Ενδεικτικά ανάμεσα στα συμπεράσματα αυτά αναφέρονται: α) οι σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, β) η ανεπαρκής στελέχωση των Κέντρων Υγείας με κατάλληλο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, η ελλιπής εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών τους, οι μεγάλες ελλείψεις τους σε διαγνωστικό εξοπλισμό, η υποχρηματοδότηση και η απουσία κάθε μορφής αξιολόγησης της λειτουργίας τους, γ) η στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων με ανειδίκευτους ιατρούς, χωρίς ουσιαστική κλινική εμπειρία και η κατακόρυφη μείωση των νοσοκόμων και μαιευτών που υπηρετούν σε αυτά με την πάροδο του χρόνου, δ) οι μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, γεωγραφικών διαμερισμάτων και ασφαλισμένων διαφορετικών ταμείων στην πρόσβαση και την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και ε) η ανεπάρκεια των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων και των πολυιατρείων της κοινωνικής ασφάλισης να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών των αστικών κέντρων για δημόσιες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.

Ερωτάσθε:

1. Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε την πολιτική της Κυβέρνησής σας για την υγεία, προκειμένου αυτή να διορθώσει τα προβλήματα που καταγράφονται στα συμπεράσματα της μελέτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου και να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας;

2. Σκοπεύετε να υλοποιήσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις για την κάλυψη των αναγκών του τομέα της υγείας σε προσωπικό και εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας;».

Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αβραμόπουλος για να απαντήσει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο που διατυπώσατε αυτή την τόσο σημαντική ερώτηση, που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε, το πλέγμα των δράσεων του Υπουργείου, σε σχέση, όμως, με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Η έρευνα αυτή όπως σημειώσατε, καλύπτει την περίοδο 1996-2006, δηλαδή παρουσιάζει την κατάσταση που βρήκε αυτή η Κυβέρνηση το 2004 και σε γενικές γραμμές δεν θα διαφωνήσουμε με το περιεχόμενό της. Από το 2004 και μετά, όμως, έγιναν βήματα.

Στη δε ερώτησή σας σημειώνετε –θέλω να πιστεύω με ειλικρινές ενδιαφέρον- ότι θα πρέπει να μείνουμε συνεπείς, γιατί έτσι το ερμηνεύω εγώ, στα όσα προεκλογικά είχαμε αναλάβει ως δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό.

Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι για τα θέματα της κοινωνίας και της υγείας δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχουν όμως στρατηγικές που πλέον υιοθετούνται.

Τα προβλήματα που περιγράφονται στην έκθεση αυτή είναι προβλήματα που σε γενικές γραμμές παρατηρούνται σε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρώπης. Εμείς προχωρήσαμε κατ’ αρχήν σε μια γενικότερη προσπάθεια νοικοκυρέματος, καταγράφοντας τα όσα ζητήματα και προβλήματα βρήκαμε. Και προχωρήσαμε.

Προχωρήσαμε πάνω σε καθαρά εθνική βάση, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την υγεία και πιστεύω ότι κάποτε θα υπάρξει ανταπόκριση απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ώστε να χαράξουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε βάθος χρόνου.

Πήραμε όμως συγκεκριμένα μέτρα. Προχωρήσαμε κατ’ αρχήν στην αναδιάρθρωση των διοικητικών υγειονομικών περιφερειών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά το σύστημα, αλλά να έχουμε και μια οικονομία κλίμακας.

Από κει και πέρα πρέπει να δεχτούμε ότι τα πράγματα δεν είναι σήμερα όπως ήταν πριν από δέκα χρόνια. Και τούτο παρά τα πραγματικά προβλήματα που καλούμεθα να διαχειριστούμε με πρώτο και κορυφαίο, αν θέλετε, εκείνο των προσλήψεων, που δυστυχώς εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν περάσει περίπου 6.500 νοσηλευτές τις πόρτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έπεται συνέχεια μέχρι το τέλος του έτους.

Κάναμε όμως και κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, στο οποίο έχετε κι εσείς αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα. Δώσαμε τέλος με το νόμο για τις προμήθειες στο άναρχο, ακατάστατο, κατακερματισμένο και αδιαφανές τοπίο που κυριαρχούσε στα οικονομικά της υγείας. Μέσα στο χρόνο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για τη θέση σε λειτουργία της Επιτροπής που έχει ήδη δραστηριοποιηθεί και από τον επόμενο χρόνο πλέον θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πρώτα-πρώτα, διαφάνεια, χρηστή διαχείριση και εξοικονόμηση περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.

Είμαστε στα πρόθυρα όμως και άλλων κινήσεων. Πρώτα απ’ όλα ανακουφίζουμε το σύστημα. Προχωράμε στην πρόσληψη ικανού αριθμού γιατρών, περίπου 4.500 για τα προσεχή χρόνια. Δίνουμε τέλος στην υποκριτική – επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω – κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με τις εφημερίες. Και βέβαια προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς στην κατασκευή υπερσύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων, κέντρων υγείας αστικού τύπου, περιφερειακών ιατρείων και αγροτικών ιατρείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Βρήκαμε μια κατάσταση. Και πρέπει να ομολογήσω ότι σε κάποιους τομείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν κάνει βήματα μπροστά. Βρήκαμε όμως και αμαρτωλές καταστάσεις που έπρεπε να νοικοκυρέψουμε, με κορυφαία ζητήματα αυτά των νοσοκομείων του Αγρινίου, της Κατερίνης και της Κέρκυρας. Αξιοποιήσαμε όλα τα μέσα που διαθέτει ο νόμος, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που μας παρέχουν και κατασκευάζουμε πλέον υπερσύγχρονες μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στο Αιγίνιο, την Πρέβεζα, την Κω, την Αττική.

Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ολοκληρώσει πλέον με επιτυχία διαπραγματεύσεις με την ΟΕΝΓΕ και είμαστε στα πρόθυρα της σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας. Παράλληλα, επιταχύναμε τις διαδικασίες για τις προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ δέχθηκε την πρότασή μας και συνέστησε ειδικό γραφείο, έτσι ώστε να τρέχουν με πιο γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες που προβλέπονται.

Εγώ δεν διστάζω να επαναφέρω με την ευκαιρία της σημερινής σας ερώτησης και να επικαιροποιήσω την πρότασή μου σε κάποια στιγμή να αναλάβουμε συνολικά την ευθύνη σε αυτή την Αίθουσα και να δώσουμε τέλος στη διαδικασία που ακολουθείται, προχωρώντας σε μια συλλογική, αν θέλετε, στάση ευθύνης, να εξαιρέσουμε δηλαδή τους νοσηλευτές από τις διαδικασίες πρόσληψης, πάντοτε με σεβασμό στις προδιαγραφές που θέτει το ΑΣΕΠ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νοσηλευτές, μπορούμε να τους προσλάβουμε. Τα οικονομικά μας το επιτρέπουν. Το να μην το κάνουμε όμως κάπου οδηγεί και στην ανάληψη μιας ευθύνης από όλους μας.

Προχωρούμε, λοιπόν, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, εκσυγχρονίζουμε το σύστημα, το εξυγιαίνουμε. Γίνονται βήματα μπροστά. Το έργο όμως για την κοινωνία δεν οριοθετείται από τα στενά δύο, μιας ή πολλών κυβερνήσεων και δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς θέλουμε μέσα από τις παρεμβάσεις σας σαν και αυτή, την κριτική σας, ακόμα και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, από την εμπειρία που αποκόμισε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούσε τον τόπο, να συνεργαστούμε, ώστε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τον ευρύτερο χώρο της υγείας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ολοκληρώστε, όμως, κύριε Υπουργέ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και σε αυτό κατατείνει η πολιτική που έχουμε υιοθετήσει.

Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε, έστω και περιληπτικά, να δώσω το περίγραμμα της προσπάθειας που κάνουμε αυτό τον καιρό.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.

Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο.

Θα παρακαλέσω κι εσάς, κύριε Πρόεδρε, αν και θα έχετε την ανοχή του Προεδρείου, όσο μπορείτε να είστε σύντομος, γιατί το περιεχόμενο είναι…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Οφείλω να σας θυμίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι αντί για 2 λεπτά κάποιος μίλησε 21, κάποιος αντί για 3 λεπτά μίλησε 17 και «κόψατε» την αξιότιμο Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος στα 9. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη στην κατανομή του χρόνου. Δεν βλάπτει αυτό. Ίσα-ίσα αναδεικνύει τη σωστή λειτουργία του χώρου αυτού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Είναι προφανές ότι αυτό αποτελεί παραβίαση του Κανονισμού και πρέπει κάποια στιγμή κάτι διαφορετικό να γίνει και για Αρχηγούς και για Πρωθυπουργούς. Εν πάση περιπτώσει, ορίστε…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Εάν και οφθαλμίατρος, δεν βλέπετε καλά.

Εν πάση περιπτώσει, πριν μπω εις το θέμα της ερωτήσεως, να κάνω ένα σχόλιο γι’ αυτά που ακούστηκαν. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία κατέστησε τον Ο.Τ.Ε. «μαντάμ Ορτάνς», αλλά το «κόκκινο φωτάκι» το έχει βάλει στην πόρτα του Ο.Τ.Ε. το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Από κει και πέρα ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί ο πελάτης που θα πλήρωνε καλά.

Κύριε Υπουργέ, δεν θα αμφισβητήσω τις προθέσεις σας. Και βεβαίως είναι προθέσεις ενός ανθρώπου, ο οποίος θέλει να δείξει έργο, γιατί έχω την αίσθηση ότι εσείς τουλάχιστον σε σχέση με άλλους Υπουργούς της Κυβερνήσεώς σας, δεν είστε πλέον εις τον καταληκτικό βαθμό της αποστρατείας. ¶ρα, οι προθέσεις σας πρέπει να είναι οι ανάλογες των στόχων των οποίων έχετε. Όμως με προθέσεις δεν γίνονται καλά άνθρωποι.

Και βεβαίως, μας ενδιαφέρει όλους ο Ο.Τ.Ε., αλλά δεν ενδιαφέρει εκείνον, ο οποίος είναι σε ένα ράντζο με δέκα κρεβάτια. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει τον πατέρα ενός παιδιού, που το παιδί του τεσσάρων ή πέντε ετών έχει καρκίνο στο κεφάλι και τα μηχανήματα ακτινοθεραπείας δεν λειτουργούν στο Αγία Σοφία. Δεν ενδιαφέρει τι θα γίνει ο Ο.Τ.Ε. εκείνον ο οποίος είναι νεφροπαθής και αναγκάζεται να κάνει

200 χιλιόμετρα

κάτω από άγριες συνθήκες, για να μπορέσει να βρει μηχάνημα για να συντηρηθεί στη ζωή. Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα που αφορούν σήμερα το λαό. Και πρέπει να δώσετε λύσεις, λύσεις χειροπιαστές.

Προχθές ήμουν στην Ιστιαία, με κάποιους άλλους συναδέλφους επίσης, όπου είδα έναν κόσμο να φωνάζει και να διεκδικεί. Δεν άκουσα κανένα σύνθημα κομματικό, καμία εξαλλότητα, δεν είδα κανέναν να φωνάζει υπέρ ενός κόμματος. Είδα όμως κόσμο αγανακτισμένο να λέει ότι είναι άδικο να φεύγουν από την Ιστιαία, να κάνουν

200 χιλιόμετρα

, για να βρουν γιατρό, να βρουν νοσοκομείο, αν χρειαστεί μια μικρή επέμβαση, σκωληκοειδίτιδα για παράδειγμα. Και αυτό το νοσοκομείο καθυστερεί, καθυστερεί, καθυστερεί. Μετέφερα βέβαια το διάλογο τον οποίον είχαμε πριν πάω εκεί, ότι θα γίνει το νοσοκομείο, κατά διαβεβαίωση του Υπουργού, αλλά είδα ότι ο κόσμος δεν πίστευε. Έχει αυτός ο κόσμος τόσες φορές εξαπατηθεί, που δεν πίστευε.

Ερωτώ, λοιπόν: μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη αιμοκάθαρσης και να κάνει

200 χιλιόμετρα

; Είναι τριάντα επτά ασθενείς με πρόβλημα αιμοκάθαρσης – και απευθύνομαι στους γιατρούς εδώ – στη Νάξο. Για να κάνει αιμοκάθαρση, πρέπει να πάρει το καράβι, να πάει στη Σύρο. Και αν έχει 9 μποφόρ, κινδυνεύει η ζωή του.

Είναι δυνατόν να έχουμε νησί, έστω και με εκατό κατοίκους και έναν ασθενή, που να μην του έχουμε ένα μηχάνημα, όταν, κύριε Υπουργέ, 37 εκατομμύρια ευρώ, με απάντηση όλων των Υπουργών στον κ. Κώστα Αίβαλιώτη – ο οποίος από χθες υπηρετεί την πατρίδα – 37 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν επί της εποχής σας, για να βαφτούν γραφεία, για να αλλάξετε αυτοκίνητα, για να κάνετε δεξιώσεις;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στο Υπουργείο Υγείας;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Όχι, σε όλα τα Υπουργεία, όχι μόνο στο δικό σας.

Λοιπόν, 37 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τριάντα μηχανήματα αιμοκάθαρσης! Είναι δυνατόν το μεγαλύτερο, το κόσμημα των νοσοκομείων, ο «Ευαγγελισμός» να παραπέμπει, δια του Υποδιοικητού, μου φαίνεται, πηγαίνετε να κάνετε αξονικές τομογραφίες έξω; Αυτά πρέπει να τα λύσουμε.

Λεφτά έχετε και έχετε πολλά λεφτά. Ξέρετε ότι για κάθε ένα λίτρο βενζίνης που βάζει ο Έλληνας πολίτης, το ένα ευρώ το παίρνει ο Αλογοσκούφης; Από κάθε λίτρο το 75% πάει στο κράτος. Από κάθε λίτρο. Βάζεις

20 λίτρα

, 20 ευρώ ο Αλογοσκούφης.

(ΡΕ)

(2TL)

Τόσα λεφτά δεν τα περίμενε και γι’ αυτό δεν αυξάνει και το Φ.Π.Α.. Πάρτε, λοιπόν, κάποια χρήματα από εκεί. Δεν μπορεί να μην γίνονται χειρουργεία, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν μπορεί να μην γίνονται εξετάσεις.

Έχω ένα έγγραφο εδώ. Νοσοκομείο Αιγίνης «¶γιος Διονύσιος». Σταματούν την περίθαλψη των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, γιατί δεν υπάρχει ένας επόπτης. Εάν κάποιος θέλει να κάνει μια εξέταση αίματος στην εκλογική σας περιφέρεια, πρέπει να έρθει, για να σφραγιστεί στον Πειραιά. Μα, είναι δυνατόν, να έρθει από την Αίγινα στον Πειραιά για μία εξέταση αίματος; Έχω εδώ το έγγραφο, το οποίο έχει έρθει και σε εσάς, για να βρείτε μία λύση. Και επιμένω, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν μπορεί ο μισός κλάδος υγείας να είναι στο Υπουργείο σας και ο άλλος στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν μπορώ να καταλάβω, υγεία δεν παρέχει ο γιατρός του Ι.Κ.Α.; Μπορεί ο ένας να είναι εδώ και ο άλλος εκεί;

Να, λοιπόν, που δεν μπορείτε να τα φέρετε σε ένα λογαριασμό. Αναγκαστήκατε χθες να προχωρήσετε σε διυπουργική επιτροπή. Και σας λέω: Στο δημόσιο νοσοκομείο, αυτό που αποκαλείται Ε.ΣΥ., δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας επόπτης για όλα τα ταμεία και να βάζει μία σφραγίδα, παρά αναγκάζεται το νοσοκομείο να λέει στο ταμείο «σταματώ να εξετάζω τους ασθενείς σας»; Είναι δυνατόν να τα συζητάμε αυτά το 2008; Δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία δημιουργούν και ανησυχία και πρόβλημα και αγωνία εις τους πολίτες αυτής της χώρας;

Υπάρχουν προτάσεις. Εμείς σας έχουμε κάνει προτάσεις, κύριε Υπουργέ, όπως προτάσεις έγιναν όλη την τριετία από τον εκπρόσωπό μας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον κ. Παπαμιχαήλ. Διαβάστε τα Πρακτικά. Θα βρείτε και προτάσεις και ρεαλιστικές λύσεις, για να αντιμετωπίσετε αυτό που συμβαίνει στο χώρο της υγείας.

¶κουσα με πολύ μεγάλη προσοχή -και πρέπει να πω ότι ικανοποιήθηκα- ότι πάτε να ρυθμίσετε τις προμήθειες των νοσοκομείων. Κλέβουν οι πάντες. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, βεβαίως, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ότι κλέβουν οι πάντες, από την τελευταία εκεί μαγείρισσα που παίρνει πέντε μερίδες φαγητό για το σπίτι της μέχρι τον πολύ μεγάλο επάνω, ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις.

Κύριε Υπουργέ, το έχω καταθέσει στην Αίθουσα, πριν από τη δική σας Υπουργία, ότι σε μεγάλο νοσοκομείο της χώρας πήγαινε το φορτηγό, με όλα τα παραστατικά, δεν ξεφόρτωνε τίποτε, υπέγραφε ο αποθηκάριος ότι τα παρέλαβε και έφευγε το φορτηγό όπως πήγε. Μιλάμε για τεράστια οικονομικά εγκλήματα. Πρέπει, λοιπόν, να μπει μία τάξη. Δεν μπορούν τα πράγματα τα συνεχίσουν έτσι, δεν μπορούν να κλέβουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι να μην έχουν δίπλα τους ένα νοσηλευτή.

Χαίρομαι που υιοθετήσατε την άποψη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ότι οι νοσηλευτές δεν μπορούν να περνούν από τη χρονοβόρο διαδικασία του ΑΣΕΠ. Ας γίνει μία διακομματική, για να παίρνουμε κόσμο άμεσα. Έχουμε ανάγκη από νοσηλευτές και δεν μπορούμε να περιμένουμε τρία και τέσσερα χρόνια για ένα νοσηλευτή. Δεν μπορεί να είναι η μάνα μου στο νοσοκομείο και να κάθομαι εγώ το βράδυ μέχρι τη μία ή τις δύο το πρωί. Να κάτσω την ημέρα. Χρειάζεται κάποιος, δεν υπάρχει στα νοσοκομεία. Πηγαίνετε σε νοσοκομεία, όπως είναι το μεγάλο Νοσοκομείο «Μεταξά» στον Πειραιά και θα δείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε εξέταση αίματος. Στείλτε κάποιον δικό σας, ένα συνεργάτη σας. Θα του πουν ότι δεν μπορούν, ότι λείπουν, έχουν άδεια κ.λπ.. Πού; Σε ένα μεγάλο αντικαρκινικό νοσοκομείο. Αυτή, λοιπόν, η εικόνα πρέπει να διορθωθεί.

Κύριε Υπουργέ, πρέπει να γίνει κάτι και με τους αγροτικούς γιατρούς. Στις γιορτές είχα πάει στο Χάνι της Γραβιάς και τι μου είπαν οι άνθρωποι; Δεν έχουν αγροτικό γιατρό. Έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Παρνασσίδος πρέπει να πάθουν σκωληκοειδίτιδα τη Δευτέρα γιατί, εάν πάθουν την Τρίτη, θέλει μία εβδομάδα για να έρθει γιατρός. Μα, δεν μπορούμε να το λύσουμε; Έχουμε τόσες προτάσεις. Υπάρχουν, καταρχήν, πάρα πολλοί γιατροί που θέλουν να κάνουν αγροτικό και δεν γίνεται. Πόσα ονόματα έχετε; Έχετε, για παράδειγμα, δύο χιλιάδες αιτήσεις; Πόσα αγροτικά ιατρεία έχετε; Έχετε χίλια οκτακόσια; Να κάνετε μία δημόσια κλήρωση. Σκανδαλάκης στο τάδε χωριό της ¶ρτας, Μελάς στο τάδε χωριό της Ιεράπετρας, όπου είναι να πάει. Δεν πάνε. Όλοι έχουν τα μέσα τους και δεν πάνε. Έτσι, σαράντα δύο χωριά της Παρνασσίδος δεν έχουν αγροτικό γιατρό. Και εάν δεν φθάνουν οι γιατροί, έχει το στράτευμα. Στείλτε τους να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και να αναφέρονται στο οικείο στρατόπεδο. Δεν μπορούμε, όμως, να έχουμε μεγάλες περιοχές της χώρας χωρίς το γιατρό.

Και αν είναι μία φορά σοβαρό το θέμα των τηλεπικοινωνιών -που είναι σοβαρό- νομίζω ότι σοβαρότερο είναι το θέμα της υγείας. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το λαό μας απροστάτευτο σ’ αυτό το κυρίαρχο θέμα. Επαναλαμβάνω ότι δέχομαι τις καλές σας προθέσεις, θέλω όμως να δω άμεσο έργο για την υγεία του ελληνικού λαού.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Σας ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα που σεβαστήκατε το χρόνο.

Όσον αφορά το ότι δόθηκε παραπάνω χρόνος στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όταν γίνετε Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, θα έχετε και εσείς το ίδιο προνόμιο. Δεν είναι ικανοποιητικό αυτό που σας λέω;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού): Θέμα χρόνου είναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Αβραμόπουλος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Επειδή έθιξε –περιεκτικά βέβαια- ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού πάρα πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα, ένα προς ένα. Μόνο που σημειώνω ότι θα είμαι επιγραμματικός, διότι δεν έχουμε δυστυχώς παραπάνω χρόνο.

Πρώτα-πρώτα, θα ήθελα να πω ότι αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αδικεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό δεν αφορά στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και στις προηγούμενες. Έχουν γίνει βήματα μπροστά, πρέπει να το παραδεχθούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτήν τη στιγμή εξακολουθεί η Ελλάδα να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες ποιοτικά υπηρεσίες υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δέκατη τρίτη, σύμφωνα με την περσινή έκθεση του ΟΟΣΑ.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Τα προβλήματα, όπως τα περιγράψατε, με την άλφα ή τη βήτα μορφή εξακολουθούν να υπάρχουν και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Καθημερινά είμαστε από πάνω, κύριε Πρόεδρε, αλωνίζοντας κυριολεκτικά μαζί με τους κυρίους Υφυπουργούς όλη την Ελλάδα, με αιφνιδιαστικές επισκέψεις, έτσι ώστε να βλέπουμε από κοντά πού πάσχει το σύστημα και με τις παρεμβάσεις μας να το διορθώνουμε.

Μην αμφισβητείτε, όμως, ότι το νοικοκύρεμα που ξεκινήσαμε, ήταν στρατηγική μας επιλογή. Ορθά αναφερθήκατε πρωτύτερα στο πώς ήσαν τα πράγματα μέσα στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Σας διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι τα πράγματα δεν θα είναι έτσι στο μέλλον. Δίνουμε τέλος σε μία κατάσταση που δεν μας τιμά ως χώρα.

Είπατε ότι έκλεβαν. Πρώτος εγώ το έχω πει σ’ αυτήν τη Βουλή. Σταμάτησε, όμως, αυτό και με το νέο νόμο για τις προμήθειες βάζουμε τάξη και, όπως είπα πριν, έχουμε και οικονομία κλίμακας.

Κάνατε μια ειδική αναφορά στην Ιστιαία. Πράγματι, είχαμε μια επικοινωνία πριν φθάσετε εκεί και σας έδωσα κάποιες διαβεβαιώσεις. Θα σας είπαν, όμως, ότι ένα χρόνο πριν, στη Χαλκίδα, είχα δημόσια αναλάβει τη δέσμευση ότι θα προχωρούσαμε στην κατασκευή ενός μικρού νοσοκομείου στη Βόρειο Εύβοια, που το χρειάζεται πραγματικά. Πρέπει να γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι μέσα σε ένα χρόνο οι τότε δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν. Δηλαδή, είμαστε στα πρόθυρα της δημοπράτησης. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος ανησυχίας, οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν και επικαιροποιούνται και σήμερα.

Θα ήθελα, επίσης, να πω και κάτι τελευταίο. Περιγράψατε μία εικόνα από ολόκληρη τη χώρα που, όπως σας είπα πριν, έχει και την πραγματική, ίσως και την υπερβολική ως προς κάποια θέματα, έκφρασή της. Η πρωτοβάθμια φροντίδα, στην οποία στοχεύουμε και αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, θα δώσουν αποτέλεσμα, για να προχωρήσουμε πλέον -και αυτό είναι που συζητήσαμε χθες σ’ αυτήν τη διυπουργική επιτροπή- φέρνει πιο κοντά και πάλι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον Έλληνα πολίτη. Εμείς, που είμαστε περίπου της ίδιας ηλικίας, μεγαλώσαμε κάποτε με τον οικογενειακό μας γιατρό. Αυτό σταμάτησε το 1983. Τώρα το επαναφέρουμε. Εισάγουμε νέα συστήματα διαχείρισης της υγείας, με την εισαγωγή της προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας υγείας όλων των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των κατοίκων αυτής της χώρας. Αποκεντρώνουμε τις δράσεις, δημιουργούμε τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, που είναι μικρά νοσοκομεία, απλώς δεν έχουν δυνατότητα νοσηλείας, για να ανακουφίσουμε το κεντρικό νοσοκομειακό μας δίκτυο και την τριτοβάθμια περίθαλψη.

Μια και κάνατε αναφορά και επειδή διαβάσαμε διάφορα πράγματα γι’ αυτήν τη διυπουργική επιτροπή, πρέπει να σας πω ότι τη διυπουργική επιτροπή τη ζητήσαμε εμείς. Είναι ένα όργανο που φέρνει, επιτέλους, κοντά τα τρία συναρμόδια Υπουργεία για θέματα οικονομικών υγείας. Μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν. Μακάρι, να είχε γίνει και λίγα χρόνια πριν, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στα οικονομικά της υγείας. Μας φέρνει πιο κοντά σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας, με απώτερο στόχο αυτό που σας είπα πριν, το νοικοκύρεμα.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας στην ιστορία του συμμετέχει στα οικονομικά του. Αυτή είναι η εξέλιξη και είναι θετικότατο αυτό που αποφασίσαμε χθες. Θα δείτε και τα αποτελέσματα, από την ώρα που θα αρχίσει να λειτουργεί. Δεν θίγεται, λοιπόν, ούτε η αυτοτέλεια των Υπουργείων και όλα αυτά που γράφηκαν ήσαν πρόχειρα, αβασάνιστα και επιφανειακά.

Εμείς, στους κόλπους της Κυβέρνησης, συνεργαζόμαστε, συναποφασίζουμε, διαμορφώνουμε κοινές πολιτικές και έχουμε συλλογική αντίληψη της αποστολής που μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σαν έρθει η ώρα να παραδώσουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, σίγουρα θα έχουμε κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά. Επιμένω, όμως, σε αυτό που σας είπα πριν, το έργο για την κοινωνία δεν τελειώνει ποτέ. Δούλεψαν και άλλοι πριν από εμάς, άφησαν χρήσιμα αποτελέσματα και έργο πίσω τους, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς και κάτι παραπάνω. Για την υγεία το κράτος έχει συνέχεια, διάρκεια και προοπτική. Και το Υπουργείο αυτό, πέραν του άλλου ρόλου του, είναι και ο φορέας της θεσμικής, υπηρεσιακής και επιστημονικής μνήμης, που απαιτείται να έχει ένα κράτος, για να έχει διάρκεια και προοπτική η πολιτική του για την κοινωνία.

Σας ευχαριστώ.