Αυξάνεται το ποσοστό προσθέτων εφημεριών από 9% σε 15% μέχρι τέλους Ιουνίου

Περίμεναν να εκπνεύσει το 1ο εξάμηνο του 2023 για να εκδώσουν ΚΥΑ με την οποία αυξάνεται το ποσοστό προσθέτων εφημεριών από 9 σε 15% αναδρομικά από 1/1/2023 και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με λήξη την 30η/6/2023.

Εάν  πέρασε από το μυαλό σας πως πρόκειται για προεκλογική κίνηση σας διαβεβαιώνουμε πως πλανάσθε.

Η κυρία Γκάγκα δεν θα έκανε ποτέ τέτοια πράγματα..