Μπερεκέτια.. Σαράντα υπηρετούν στο πολιτικό γραφείο του Αδώνιδος!

p style=”margin-bottom: 0pt”>Στο γραφείο του Άδωνι Γεωργιάδη υπηρετούν 40 ( μέχρι τώρα) μετακλητοί, αποσπασμένοι κ.λ.π. έμμισθοι υπάλληλοι.

Σε 2 υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων είναι και ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Υπουργού δίνεται η δυνατότητα, με υπογραφή Αδώνιδος Γεωργιάδη, να ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα της προηγούμενης θέσης τους. Συνεπώς πληρώνονται με 2 μισθούς.

Σε 6 από τους 40, δίνεται  με υπογραφή Αδώνιδος Γεωργιάδη, η δυνατότητα παράλληλης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος π.χ. δικηγόρου, μηχανικού κ.λ.π.

Στο έμμισθο προσωπικό του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Υγείας δεν περιλαμβάνεται κανένας γιατρός, οδοντίατρος, νοσηλευτής.

Από τους 40 υπαλλήλους οι 10 είναι απόφοιτοι Λυκείου.