Ελλείψεις προσωπικού

Σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Δημόσιων Υπαλλήλων, την τετραετία 2019-2022 αποχώρησαν 11.980 μόνιμοι υγειονομικοί, λόγω συνταξιοδότησης ή παραίτησης. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των υγειονομικών που αποχώρησε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανά έτος:

  • 2019: 2.231
  • 2020: 2.677
  • 2021: 4.364
  • 2022: 2.708

Την Πέμπτη ξεκινούν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και θα καταλάβουμε εάν οι 10.000 προσλήψεις υγειονομικών αφορούν σε νέες προσλήψεις ή σε αναπλήρωση συνταξιοδοτηθέντων.

Εάν ισχύει το δεύτερο σενάριο τότε το ΕΣΥ ξεκινάει από χέρι με έλλειμα 2000, το οποίο θα διογκωθεί στη νέα τετραετία της ΝΔ.

Οψώμεθα..