Χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης για τον ιδιωτικό τομέα Υγείας

Μειούμενος βαίνει ο ρυθμός αύξησης των συνολικών εσόδων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ισχυρή διατηρείται η παρουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο. Αυτό προκύπτει από την κλαδική μελέτη με θέμα “Ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας”, την οποία διενήργησε πρόσφατα η εταιρεία “ICAP”. Η μελέτη πραγματεύεται την πορεία και τις προοπτικές των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 3,6% το 2009, έναντι 10,8% για το 2008 και 16% για το 2007. Τη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζουν τα έσοδα των διαγνωστικών κέντρων (5,2%) και ακολουθεί η αγορά των γενικών κλινικών (3,4%).

Σχετικά με τις μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές, η αύξηση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 2,5% το 2009. Οι γενικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 67% για το 2009. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 19% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Επίσης τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται αυξημένα κατά 3%, των μαιευτικών κλινικών κατά 2,6% και των διαγνωστικών κέντρων κατά 6,6%. Κέρδη προ φόρου παρουσιάζουν οι γενικές κλινικές το 2009, ενώ οι γυναικολογικές κλινικές παρουσίασαν μείωση στα κέρδη προ φόρου κατά 9,2%. Αντίθετα, για τα διαγνωστικά κέντρα τα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 15,3%.

Τέλος, στον τομέα των γενικών κλινικών παρατηρείται μείωση της τάξης του 9% στον κύκλο εργασιών των εταιρειών, ενώ στον τομέα των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών η μείωση είναι της τάξης του 8%. Καλύτερη είναι η εικόνα για τον τομέα των διαγνωστικών κέντρων, όπου σημειώνεται αύξηση της τάξης του 6%