Χαρές Πανεπιστημιακών!

p>Για να μη θεωρηθεί ότι η ικανοποίηση για την ανταπόκριση στα αιτήματα των πανεπιστημιακών αφορά μόνο στον κ. Στεφανάδη της Αθήνας, να και η επιστολή του κ. Βερέττα της Αλεξανδρούπολης.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σήμερα το πρωί 22-12-2010, οι Πρόεδροι ΟΛΩΝ των Ιατρικών Σχολών συναντηθήκαμε, για πρώτη φορά μετά απο 28 ολόκληρα χρόνια, με την ηγεσία και των δύο υπουργείων όπου ανήκουμε (Διαμαντοπούλου, Παπάζογλου απο Παιδείας και Λοβέρδος, Τιμοσίδης, Δημόπουλος και Πολύζος απο Υγείας) , μετά απο επανειλημένες δικές μας φορτικές αιτιάσεις σε προηγηθείσες συναντήσεις με Γεν Γραμματείς, καθώς και ενέργειες της ΠΟΣΔΕΠ αλλά και προσωπικές προσπάθειες του Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Λιακάκου.

Η συνάντηση είχε σαν θέματα

1. Την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στα αιτήματα που θέσαμε στον Υπουργό κ. Λοβέρδο κατα την προηγούμενη συνάντηση μαζί του, στο τέλος του προηγούμενου μήνα, 2. Την συζήτηση άλλων θεμάτων που αφορούν την εν γένει λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Ιατρικών Σχολών (κα Διαμαντοπούλου), και 3. Τις εργασιακές μας σχέσεις όσον αφορά την ολοήμερη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, καθώς και αυτών που στεγάζουν και Πανεπιστημιακές Κλινικές.

Με ικανοποίηση είδαμε ότι όλα τα θεσμικά θέματα που θέσαμε στην προηγούμενη συνάντηση με τον Υπουργό κ. Λοβέρδο (Υποδιοιηκητής Νοσοκομείου πανεπιστημιακός εκλεγόμενος απο την ΓΣ, Γραματεία Συντονισμού των θεμάτων των Πανεπιστημιακών Ιατρών που άπτονται της δικαιοδοσίας και των 2 υπουργείων, κα) περιλαμβάνονται στις τροπολογίες που ήδη έχουμε δεί στο διαδίκτυο.

Οσον αφορά τις εργασιακές μας σχέσεις, πάγιο αίτημά όλων των Προέδρων των Περιφερειακών Ιατρικών Σχολών ήταν να ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη ΔΕΠ της΄χώρας.Ετσι αποσύρθηκε η επιλεκτική παράταση έναρξης λειτουργίας του ολοήμερου νοσοκομείου για τα 3 νοσοκομεία (Λαικό, Ιπποκράτειο Αθήνας και ΑΧΕΠΑ Θεσαλονίκης). Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ορίσθηκε μία επιτροπή που θα συνέλθει στις 28-12-10 για να εξετάσει όλες τις δυνατότητες που μπορεί να υπάρξουν όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συμμετοχής μας στην απο

1-1-11 έναρξη λειτουργίας του ολοήμερου νοσοκομείου, και τον κομβικό ρόλο που αναμένεται οτι θα έχουν οι Πανεπιστημιακοί ιατροί στην πραγματοποίηση αυτης της προσπάθειας του Υπουργείου Υγείας.

Αν και οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν στην πρώτη ΓΣ μας του Νέου Ετους, οφείλω να σας ενημερώσω ότι στη συνάντηση υπήρξε μία πολύ φιλική ατμόσφαιρα και μια τάση αντιμετώπισης μας σαν ισότιμους συνομιλητές με 

βαρύνουσα άποψη σε πολλά    θέματα και απο τους δύο υπουργούς και έχω 

την συγκρατημένη αισιοδοξία ότι επι τέλους οι προσπάθειες των τελευταίων μηνών, με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα έχουν αίσιο τέλος στα περισσότερα θέματα που μας αφορούν.

 

Ευχές

 

Καθηγητής Διονύσιος-Αλέξανδρος Βερέττας

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ