«Χατιράκια» σε δικαστικούς

 Χαριστική ρύθμιση για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πέρασε το υπουργείο Οικονομικών, με τροπολογία στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο των δικαστικών. Οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας και έχουν 20ετή δικαστική υπηρεσία, μπορούν να αναγνωρίσουν στην κύρια σύνταξη του Δημοσίου δικηγορική προϋπηρεσία μέχρι 3 ετών, παράλληλα με την ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών και ύστερα από καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους.