Χίλιες λέξεις

div style=”text-align: center”>ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ημέρα της κατάθεσης προϋπολογισμού 2012
(από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΒΗΜΑ)