Χωρίς άδεια το ακτινολογικό στο Νοσοκομείο Νίκαιας

 Χωρίς άδεια από το 2006 λειτουργεί το ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων», σύμφωνα με καταγγελίες της Νομαρχίας Πειραιά. Οπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οδηγίες-υποδείξεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την ασφαλή λειτουργία του, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχει συμμορφωθεί με αυτές, αφήνοντας σε εκκρεμότητα το θέμα της αδειοδότησης.

Σε έγγραφο, μάλιστα, της Επιτροπής, με ημερομηνία 14ης Σεπτεμβρίου 2007, αναφέρεται ότι «η λειτουργία εργαστηρίων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δημιουργεί αμφιβολίες στο κατά πόσον πληρούνται οι κανονισμοί ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας». Ο νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, έχει ήδη στείλει επιστολή στη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία κοινοποιήθηκε και στον αρμόδιο υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρη Αβραμόπουλο, με την οποία ζητεί τη διακοπή λειτουργίας του εργαστηρίου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης.