Χωρίς άδεια το ακτινολογικό του κρατικού Νικαίας

Χωρίς άδεια από το 2006 λειτουργεί το ακτινολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», αφού παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οδηγίες – υποδείξεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για την ασφαλή λειτουργία του, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχει συμμορφωθεί με αυτές, αφήνοντας σε εκκρεμότητα το θέμα της αδειοδότησης.

Από τον Νοέμβριο του 2006 η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει καταθέσει εγγράφως στη διοίκηση του νοσοκομείου παρατηρήσεις για την τήρηση των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας στο εν λόγω εργαστήριο.

Ακολούθησαν ακόμα δύο έγγραφα της Επιτροπής με πιο πρόσφατο αυτό της 14ης Σεπτεμβρίου 2007, στο οποίο τονίζεται με σαφήνεια ότι «η λειτουργία εργαστηρίων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ιοντιζών ακτινοβολιών αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και δημιουργεί αμφιβολίες στο κατά πόσον πληρούνται οι κανονισμοί ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας».

Ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας προκειμένου να προστατευτεί και να διασφαλιστεί η υγεία ασθενών και εργαζομένων ζήτησε με επιστολή του από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία κοινοποιήθηκε και στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, να διακοπεί η λειτουργία του εργαστηρίου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

«Είναι απορίας άξιο το ότι ως Διοίκηση του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Περιφέρειάς μας, το οποίο μόνο κατά την διάρκεια των εφημεριών το επισκέπτονται πάνω από 1500 ασθενείς ημερησίως, δεν έχετε μεριμνήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για τη σχετική αδειοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο εκτός των κινδύνων που εγκυμονούνται, ουσιαστικά απαξιώνετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας πριμοδοτώντας έτσι τα ιδιωτικά εργαστήρια», επισημαίνει προς την διοίκηση του Νοσοκομείου ο Νομάρχης Πειραιά.