Χρυσωρυχείο ο τομέας υγείας για τους επιχειρηματίες

Τα μαιευτήρια εμφανίζουν την υψηλότερη κερδοφορία, ενώ ο ιδιωτικός τομέας της υγείας , που γιγαντώνεται σε βάρος του δημόσιου λόγω της εγκατάλειψής του από το κράτος, παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη και έχει τις προοπτικές να επεκταθεί εκτός Ελλάδας.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα μελέτης που εκπόνησε η Εθνική Τράπεζα για τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, υπογραμμίζοντας ότι στη χώρα μας οι συνολικές δαπάνες για την αναποτελεσματική περίθαλψη ανέρχονται σε 9,5% (2007) έναντι 6,5% το 1990, ξεπερνώντας το αντίστοιχο μερίδιο για τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.
Παράλληλα, τα ιδιωτικά νοσοκομεία κερδίζουν μερίδιο αγοράς έναντι των δημοσίων (27% το 2008 από 13% το 2000), κυρίως λόγω των δυσλειτουργιών στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
Λόγω της ανελαστικής ζήτησης, ο κλάδος είναι πιο κερδοφόρος από τους περισσότερους κλάδους δραστηριότητας στην Ελλάδα – με τα περιθώριο κέρδους του σε επίπεδο παρόμοιο με το διεθνή μέσο όρο του κλάδου.
Τέλος, οι μεγάλοι παίκτες έχουν δημιουργήσει ομίλους, μέσω των οποίων επεκτείνονται στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία και έτσι ενισχύουν την κερδοφορία τους.

Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα είναι, σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, οι ακόλουθοι:
-Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διεθνώς έχει έντονη θετική συσχέτιση με τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας (με συντελεστή συσχέτισης της τάξης του 85%). Υπενθυμίζουμε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 75% στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία (σε σχέση με 48% για τις χώρες του ΟΟΣΑ), και ότι ακόμα υπολείπεται από τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης κατά 13%.
-Τα τελευταία 20 χρόνια, οι Έλληνες έχουν προσθέσει πάνω από 3 έτη στο προσδόκιμο της ζωής τους. Συνεπώς, ο πληθυσμός άνω των 65 ετών έχει αυξηθεί από 1,4 εκατ. το 1991 σε 2,1 εκατ. το 2008 και αναμένεται να προσεγγίσει τα 3,5-4,0 εκατ. ως το 2050 (32,5% του συνολικού πληθυσμού έναντι 29,9% για τις χώρες του ΟΟΣΑ μ. ο.).
-Το ποσοστό των τακτικών καπνιστών στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού προσεγγίζει το 40% (έναντι 24% για τις χώρες του ΟΟΣΑ μ. ο.), ενώ το 58% των ενηλίκων θεωρούνται υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (έναντι 49% για τις χώρες του ΟΟΣΑ).
-Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της ιατρικής αυξάνει τις δυνατότητες διάγνωσης και αντιμετώπισης ασθενειών, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού εξετάσεων και θεραπειών και συνεπώς των δαπανών υγείας.
-Οι υγειονομικοί οργανισμοί και το ιατρικό προσωπικό έχουν πλεονεκτική πληροφόρηση για τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, την σκοπιμότητα κάθε επέμβασης, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών. Ως κύρια αιτία της τεχνητής ζήτησης διαφαίνεται το γεγονός ότι το πλήθος των ιατρών στην Ελλάδα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και είναι σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ιατρών ανά 1.000 κατοίκους έχει αυξηθεί από 1,6 το 1970 σε 5 το 2007 (έναντι 3,1 στις χώρες του ΟΟΣΑ).

Δ. ΤΣΙΠ.