Χύμα εκατομμύρια- ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΚΟ ΠΗΡΕ 100 ΕΚΑΤ., ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

 

Τα συνήθη περί μη διαφανούς λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων περιλαμβάνονται στο σχέδιο πορίσματος της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που συζητήθηκε χθες στη Βουλή.

Οι συντάκτες του κειμένου, Θ. Τσούρας (ΠΑΣΟΚ) και Γ. Τραγάκης (Ν.Δ.), υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι «το τοπίο δράσης και λειτουργίας των ΜΚΟ είναι νεφελώδες. Είναι αισθητή η απουσία ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου, αλλά και η ανεπάρκεια ενός συντονισμένου ελέγχου των χρηματοδοτήσεων των δράσεών τους».

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι, αν και δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ο συνολικός τους αριθμός, λόγω έλλειψης εθνικού μητρώου, προσδιορίζουν το ποσό, που έχει διατεθεί από το 1997 έως σήμερα, σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Αίσθηση, μάλιστα, προκάλεσε στα μέλη της επιτροπής η αποκάλυψη του κ. Τραγάκη ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο ποσό που δηλώνεται από υπουργείο πως δόθηκε σε ΜΚΟ, από εκείνο που εμφανίζει ότι έλαβε η ίδια.

Συγκεκριμένα ο κ. Τραγάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Εξωτερικών φέρεται να έχει δώσει στη ΜΚΟ «Δήμητρα», που εδρεύει στη Λάρισα (2000-2003), 480.000 ευρώ, όταν τα στελέχη της διαβεβαιώνουν, προσκομίζοντας και τα σχετικά στοιχεία, ότι έλαβαν μόλις 110 χιλιάδες ευρώ.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται να συγκροτηθεί εθνική επιτροπή παρά τω πρωθυπουργώ, με αντικείμενο τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση μητρώου ΜΚΟ και τη δημιουργία ενός ευέλικτου τακτικού μηχανισμού ελέγχου των οικονομικών στοιχείων τους, όταν επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους.