Δε διαπραγματευόμαστε το 48ωρο και καταθέτουμε ανάλογα προγράμματα για το Νοέμβριο

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗΣ  29/10/2008

 

                                                                Προς

                                        Γενικό συμβούλιο ΟΕΝΓΕ

 

            Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις

Α) τις προτάσεις του  υπουργού υγείας κ. Αβραμόπουλου

Β) την μη αποδοχή τους από την ΟΕΝΓΕ και τις νέες προτάσεις του γενικού συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ

Πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση ιατρών Γ.Ν.Αγρινίου και Κ.Υ. Αγρινίου στην οποία έγινε γενικά αποδεκτό ότι οι προτάσεις δεν κινήθηκαν στο πλαίσιο που καθορίζουν οι συνελεύσεις και άγγιξαν μονομερώς τοοικονομικό σκέλος των διεκδικήσεων ( και αυτό αποσπασματικά εάν υπολογίσουμε ότι δεν έγινε αναφορά στην υπερωριακή αποζημίωση των εφημεριών όπως στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα),χωρίς να υπολογίζουν ουσιαστικά το σημαντικότερο σκέλος των κινητοποιήσεων δηλαδή το χρόνο εργασίας των ιατρών. Δεν τέθηκε το ζήτημα του 48 ωρου (και 56ωρου) από το υπουργείο και από το Γ.Σ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. αλλά κάποιες σχεδόν αόριστες προτάσεις για μικρή μείωση του χρόνου εργασίας σε βάθος χρόνου, που για τους περισσότερους εργαζόμενους ιατρούς του ΕΣΥ δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική  αλλαγή. (πόσες άλλες αναβολές? Πόσες καθυστερήσεις? Πόσες ψεύτικες υποσχέσεις?)

            Πανελλαδικά οι συνελεύσεις των νοσοκομείων και Κ.Υ. ζητούν αμετάκλητα και χωρίς καθυστέρηση την εφαρμογή του 48 ωρου (και 56 ωρου ) σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ιατρών ΕΣΥ, της ποιότητας ζωής μας και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας.

            Στη γενική συνέλευση σήμερα 29/10/ 2008 αποφασίσαμε πως εμμένουμε σθεναρά στην αρχική μας απόφαση για την εφαρμογή του 48 ωρου (και 56ωρου) και καταθέτουμε για τον μήνα Νοέμβριο προγράμματα εφημεριών αντίστοιχα.

            Δεν διαπραγματευόμαστε το 48 ωρο (και 56 ωρο) και δεν δεχόμαστε διαπραγματευτές που παρεκκλίνουν από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Δε δεχόμαστε να γίνουμε πιόνια άλλων σκοπών και διεκδικήσεων. Εν μέσω πανελλαδικών αγωνιστικών  κινητοποιήσεων το λόγο έχει η βάση των ιατρών ΕΣΥ, δηλαδή οι γενικές συνελεύσεις, και τα όργανα εκπροσώπησης θα πρέπει να κινηθούν μέσα στα όρια των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και σε αυτές να λογοδοτούν. Οποιαδήποτε άλλη τακτική πλέον δε θεωρείται απλώς ύποπτη αλλά εχθρική προς τα συμφέροντα των εργαζομένων του ΕΣΥ και κατ επέκταση των αποδεκτών των υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ.

            Συνεχίζουμε με αγώνα μαζικά, για να μη γίνουμε θεατές μιας ζωής που δε ζούμε.