Δε θα τους αφήσουμε…

6η Μαΐου 2010

Αποφράδα ημέρα για τους εργαζομένους. Κατεδαφίζονται εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις ενός αιώνα, οδηγώντας τη χώρα στην οικονομική άβυσσο.

Η κυβέρνηση παραδομένη στις κεφαλαιαγορές φτάνει στο σημερινό έκτρωμα, που καταλύει το Σύνταγμα, καταστρατηγώντας εθνικές συλλογικές συμβάσεις και οδηγώντας σε εργασιακά εγκλήματα.

Δε θα τους αφήσουμε να μας αφανίσουν. Δε θα τους αφήσουμε να μας στερήσουν το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας.