Δεύτερο ΕΣΥ για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας

Τη δημιουργία ενός «δεύτερου εθνικού συστήματος υγείας» αποκλειστικά για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, προβλέπει μεταξύ άλλων πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που θα παρουσιάσει ο αρμόδιος υπουργός κ. Ανδρέας Λοβέρδος στην προσεχή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα Πρωτοβάθμιας Υγείας, που θα έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και στον οποίο θα ενταχθούν οι πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας ασφαλιστικών ταμείων και ΕΣΥ. Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει παραδώσει στον υπουργό Υγείας, η γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αθηνά Δρέττα, στον ενιαίο φορέα προτείνεται να ενταχθούν τα Κέντρα Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και τα πολυϊατρεία και οι συμβεβλημένοι γιατροί των ασφαλιστικών ταμείων που ουσιαστικά θα αποτελούν δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα. Στην πλήρη ανάπτυξη του νέου συστήματος οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εισαχθούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ μόνο ύστερα από παραπομπή γιατρού του «δικτύου» της ΠΦΥ. Εξαίρεση θα αποτελούν τα επείγοντα περιστατικά που διακομίζονται στα νοσοκομεία μέσω του ΕΚΑΒ. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων με τη δημιουργία ενός είδος «αναχώματος» στην πρόσβαση των ασθενών που δεν χρήζουν δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

Το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» θα περιλαμβάνει συνολικά 40 άρθρα, με τα οποία εκτός από την οργάνωση του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα θεσμοθετεί και το νέο σύστημα προμηθειών που θα αρχίσει να ισχύει από το 2012 και το οποίο αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη/ες της διαδικασίας αγοράς, αποθήκευσης και διανομής υγειονομικών υλικών στα δημόσια νοσοκομεία υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση που η «αγορά» αποδειχθεί απρόθυμη ή δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο θα ενεργοποιηθεί Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου ως φορέας πραγματοποίησης των προμηθειών.

Επιπλέον, το πολυνομοσχέδιο θα ρυθμίζει και θέματα που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα Υγείας (χρόνος έκδοσης βεβαιώσεων καλής θέλησης, όροι και προδιαγραφές για τη λειτουργία ιδιωτικών κλινικών κ.ά.) καθώς και στη τακτοποίηση της υποχρέωσης επιστροφής από τις φαρμακοβιομηχανίες χρηματικών ποσών από (rebate) στα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται και η καθιέρωση του rebate και για τα ιδιωτικά φαρμακεία.