Δεκάδες αποσπάσεις υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας

p>Όποιος παρακολουθεί τον τελευταίο μήνα τις αναρτήσεις του υπουργείου Υγείας στην ιστοσελίδα Διαύγεια είναι βέβαιο πως έχει μείνει έκπληκτος από τον τεράστιο αριθμό αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων στα πολιτικά Γραφεία του υπουργού, του υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων.

Εαν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός είναι βέβαιο πως οι επόμενες αποφάσεις που θα δημοσιευτούν στη Διαύγεια θα αφορούν σε τοποθέτηση χειρολαβών στην οροφή των γραφείων, αφού θα είναι αδύνατον να φιλοξενηθούν όλοι οι αποσπασθέντες σε “θέσεις καθημένων”.

ΔΒ