Δεκαπέντε χρόνια κλειστό το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Δυτ. Ελλάδος

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Στα Ιωάννινα υπάρχει κτίριο που έχει κατασκευαστεί και εξοπλιστεί πριν 15 χρόνια ως Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Δυτ. Ελλάδος. Το κτίριο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και κατασκευάστηκε με πόρους του Γ’ ΚΠΣ.

Το εργαστήριο αυτό, όπως και τα αντίστοιχα, παραχωρήθηκαν προ πενταετίας περίπου με νόμο στο ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο το διατηρεί κλειστό, ενώ υπάρχουν Συμβάσεις για συνεχή φύλαξη αλλά και καθαριότητα!

Είναι κατασκευασμένο και πλήρως εξοπλισμένο ως εργαστήριο. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε άλλη χρήση του απαιτεί την αφαίρεση του εξοπλισμού του (επωαστήρες, δεξαμενές παραγωγής υπερκαθαρού ύδατος, εργαστηριακό εξοπλισμό, Η/Υ κ.λπ. Επίσης λόγω της Κατασκευής του κτιρίου κυρίως για εργαστηριακούς χώρους, απαιτείται μελέτη για τις απαιτούμενες διαρρυθμίσεις βάσει των αναγκών του Παραρτήματος (Κέντρο Επικοινωνιών, Εφημερείο, Διοικητικές υπηρεσίες, Βάση Ασθενοφόρων, στέγαστρα οχημάτων κ.λπ.

Το κτίριο είναι εγκατεστημένο σε δικό του οικόπεδο και διαθέτει περίφραξη με αύλειο χώρο σε δύο πλευρές του στους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στέγαστρα για μικρό αριθμό  Ασθενοφόρων.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Θαν. Γιαννόπουλος έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτό το περιουσιακό στοιχείο στο ευαγές Ίδρυμα που διοικεί ή ασχολείται μόνο με τη συγκάλυψη σκανδάλων των προκατόχων του;

 

Ygeianet