Δελτίο Τύπου

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”> 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΙΚΑ   Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α.

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ. 279-ΕΙΔ-2658

Κάνιγγος 19, Τ.Κ. 10677 Αθήνα – Τηλ.: 210-3845732  Fax: 210-3834869                                        

www.poseypika.gr     e-mail: poseypika@gmail.com                                                              

         

                 Αθήνα, 26/11/2012

 

< 

<ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ καταδικάζει την αιφνιδιαστική μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ με αλλαγή του λογισμικού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μέσα στο Σαββατοκύριακο ως προς την αναγραφή μόνο της δραστικής ουσίας, γεγονός που απομακρύνει την ευθύνη της θεραπείας από το γιατρό και τη μεταθέτει σε τρίτους μη γιατρούς (φαρμακοποιούς).

 

Καταδικάζουμε την αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος με την πλήρη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, που με αυτό τον τρόπο κατατάσσει την Ελλάδα σε τριτοκοσμικό επίπεδο ως προς τους κανόνες συνταγογραφίας.

 

Η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ ευθυγραμμιζόμενη με την απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ της 21-11-2012, συνιστά σε όλους τους γιατρούς, να αναγράφουν το φαρμακευτικό σκεύασμα (εμπορική ονομασία) που θεωρούν απαραίτητο για τον ασθενή τους στα σχόλια της συνταγής.

 

Στο τέλος της συνταγής θα επισημαίνεται:  

 

«αλλαγή ή άρνηση εκτέλεσης της συνταγής συνεπάγεται πλήρη ανάληψη ευθύνης από τον εκτελούντα για την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων». 

(για ευκολία να γίνεται με αντιγραφή-επικόλληση από ένα φυλαγμένο κείμενο word).

 

Η προσπάθεια ανατροπής στην πράξη του απαράδεκτου και αντιεπιστημονικού αυτού μέτρου απαιτεί καθολική εφαρμογή από όλους τους γιατρούς.

 

Με την αντίδραση όλων, τις προσφυγές στα ελληνικά δικαστήρια και στις διεθνείς οργανώσεις, μπορούμε να ακυρώσουμε ενέργειες που ισοπεδώνουν τους γιατρούς, υποβαθμίζουν την περίθαλψη και εξαθλιώνουν τους ασθενείς.

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ                                                           Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ