Δελτίο Τύπου

p style=”margin: 0cm 0cm 10pt”>ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ 9 – 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ.FAX.2510223172                            

 www.iskavalas.gr- e-mail : info@iskavalas.gr

                                                                                                        ΚΑΒΑΛΑ  4/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας στη Συνεδρίασή του στις 2/12/2013 αποφάσισε:

Α. Να εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ που έχουν προκηρυχθεί από την ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ μέχρι και τις 9/12/2013.

Β. Να κοινοποιήσει στους πολίτες της Καβάλας και των γειτονικών περιοχών την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές ελλείψεις του Γ.Ν.Καβάλας σε ιατρικό προσωπικό που δυσχεραίνουν, τόσο την πρωινή λειτουργία των κλινικών και εργαστηρίων, όσο και το εφημεριακό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Πέντε από τις δεκαεπτά (5/17=30%) Κλινικές αδυνατούν να καλύψουν όλες τις ημέρες εφημερίες του μήνα Δεκεμβρίου.

Νευρολογική

Νευροχειρουργική

Ουρολογική

Ρευματολογική

Ωτορινολαρυγγολογική

2.Η Παιδιατρική Κλινική λειτουργεί με 1(ένα) οργανικά τοποθετημένο Παιδίατρο(!).

3.Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 1(μια) Επικουρική Γιατρός είναι επιφορτισμένη με την εξέταση περίπου 2700 Βιοψικών υλικών (!).

            Ο Ιατρικός Σύλλογος θα συνεχίσει να διεκδικεί

Α.Ένα ποιοτικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα δίνει τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών.

Β.Ένα καλά στελεχωμένο και οργανωμένο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας αντάξιο της ιστορίας του και του κομβικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στον άξονα Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝ  ΚΡΟΚΙΔΗΣ                 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ