ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τις πρόσθετες εφημερίες

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

16/12/10

 

Πρόσθετες Εφημερίες Νοσοκομειακών Γιατρών

 

(προς τους υγειονομικούς συντάκτες)

 

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3868/10, για την πληρωμή των «πρόσθετων» ή των «πέρα των προβλεπομένων» εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών.

 

Η κοινή αυτή Υπουργική Απόφαση θέτει νέο (3

ο

 στη σειρά) plafond, και μάλιστα χωρίς εξουσιοδότηση νόμου, στις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών, με τον ορισμό του ποσοστού 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο, το οποίο δεν δύνανται να υπερβούν οι πρόσθετες εφημερίες. Το 3

ο

αυτό παράνομο plafond μόνο λειτουργικά προβλήματα για την ασφαλή εφημέρευση κάποιων νοσοκομείων μπορεί να επιφέρει, και γι’ αυτό ζητάμε να απαλειφθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε πολλά ιατρικά τμήματα (μικρής στελέχωσης) πολλών νοσοκομείων τίθεται διαρκώς θέμα επάρκειας του ιατρικού προσωπικού για ασφαλή εφημέρευση για όλο το μήνα, αφού, σε όσα ιατρικά τμήματα υπηρετούν πχ. 2 ή 3 γιατροί, εφημερεύουν 10 ή και περισσότερες μέρες το μήνα, ενώ πολλές από αυτές απαγορεύεται, λόγω των 3 plafond, να τις πληρωθούν.

 

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με προσλήψεις και άρση και των άλλων δύο (2) plafond στις αποδοχές των ιατρών.

 

Μέχρι τώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί καλύπτουν τις εφημερίες όλου του μήνα  επιδεικνύοντας το φιλότιμο και την καλή τους πίστη, χωρίς να πληρώνονται κάποιες απ’ αυτές.

 

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, και η Κυβέρνηση ας αναλάβει κάποτε τις ευθύνες της.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ                                                         ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ