ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Αποδοχή της υπ.αριθ.276/10 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις έννομες συνέπειες της επίσχεσης εργασίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ.