Δελτίο τύπου ΥΥ&ΚΑ για ρύθμιση χρεών

p> 

                                                                           Αθήνα, 13 Απριλίου 2009

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εστάλη σήμερα, Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2009, προς τις Διοικήσεις όλων των Νοσοκομείων της χώρας, από τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ακόλουθη εγκύκλιος, η οποία αφορά στην εξόφληση των οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές:

 

Προς τις Διοικήσεις των Υ.ΠΕ.

& των Νοσοκομείων της χώρας

 

«Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεπές προς τις δεσμεύσεις του απέστειλε την με αριθμ. πρωτ. 676/2-04-09 εγκύκλιο για την εφαρμογή της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές. Την εγκύκλιο αυτή επεξεργάστηκαν από κοινού και ενέκριναν τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σαφείς οδηγίες για την άμεση έναρξη της πιστοποίησης των χρεών των Νοσοκομείων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εντός διμήνου. Ήδη, η διαδικασία καταγραφής και πιστοποίησης έχει ξεκινήσει και αποτελεί την πρώτη φάση για την πληρωμή των χρεών των νοσοκομείων.

 

Η δεύτερη φάση, που αφορά κυρίως στο Υπουργείο Οικονομίας, συνίσταται στην εξόφληση των χρεών από τράπεζα, μέσω της σύναψης δανείου μεταξύ του προμηθευτή και της τράπεζας με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

 

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομίας έχει αποστείλει στη Βουλή Σχέδιο Νόμου, στο οποίο θα υπάρξει τροπολογία για τη ρύθμιση των προμηθειών, που πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετικές διαδικασίες, στα πρότυπα αντιστοίχων ρυθμίσεων του 2003 και του 2004.

Το Σχέδιο Νόμου, θα συζητηθεί αμέσως μετά το Πάσχα και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται ούτε και αποτελεί όρο για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.  

 

Κατά συνέπεια εντέλλονται οι Διοικήσεις των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων να προχωρήσουν απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα στην άμεση εκτέλεση των οδηγιών που τους έχουν δοθεί εγγράφως και προφορικά για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

 

Η εξόφληση των χρεών των νοσοκομείων, θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εγκυκλίου. Για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με τους συλλόγους των προμηθευτών, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο».