Δεν κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας το νομοσχέδιο κύρωσης της κλαδικής συμφωνίας

h5>Δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο κύρωσης της συλλογικής σύμβασης, όπως προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επιτροπών της Βουλής που παραθέτουμε αυτούσιο

 
 
Εβδομαδιαίο Δελτίο Επιτροπών
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                          

                                                                                                        ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009

                                                                                          (ώρα 20.15΄)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

(2.2.2009 – 6.2.2009)

           

ΤΡΙΤΗ

 

1.Ώρα 12.00΄ – Αίθουσα 223

HΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Πολιτισμού:

α) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού».

Εισηγητές:Κωνσταντίνος Κουκοδήμος και Αθανάσιος Αλευράς.

β) «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για τις πνευματικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19

ης

Δεκεμβρίου 1938 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας».

Εισηγητές:  Κωνσταντίνος Κουκοδήμος  και Αθανάσιος Αλευράς.

 

2. Ώρα 12.00΄ – Αίθουσα 151

HΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού».

Εισηγητές:  Αναστάσιος Καριπίδης  και Γεώργιος Νικητιάδης.                                     

 

3. Ώρα 13.00΄ – Αίθουσα Γερουσίας

HΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση {COM (2008) 818 τελικό}.

Στη συνεδρίαση θα παραστούν για να ενημερώσουν τα μέλη των επιτροπών ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γιώργος Παπαγεωργίου και η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, κυρία Αθηνά Γόμπου.

 

4. Ώρα 14.00΄ – Αίθουσα 150

H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας».

Εισηγητές:  Απόστολος – Ιωάννης Τζιτζικώστας και Σοφία Γιαννακά

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

1.       Ώρα 12.00΄–  Αίθουσα Γερουσίας

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (3

η

συνεδρίαση)

Εισηγητές: Θεόδωρος Καράογλου και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

 

2.  Ώρα 14.00΄ – Αίθουσα 151

Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Ανήλικοι παράνομοι μετανάστες – Προβλήματα και διαδικασία νομιμοποίησής τους».

Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), κ. Αλέξανδρος Ζαβός.

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

1. Ώρα 12.00΄ – Αίθουσα 151

HΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Η πολιτική του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στα θέματα που αφορούν το νησιωτικό χώρο (μεταφορές κ.λ.π.).

Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Καμμένο.

 

2. Ώρα 13.30΄ – Αίθουσα 150

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49

Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου για διορισμό στη θέση του Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ                    κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου.