Δεν πρόλαβαν να αναρτήσουν την προκήρυξη θέσεων γιατρών και δημοσίευσαν «Ορθή επανάληψη»

Κύριος οίδε τι θέλουν να διορθώσουν, αλλά η υπουργική απόφαση της κ. Γκάγκα ανακλήθηκε μία ημέρα μετά τη δημοσίευση και αναρτήθηκε «Ορθή επανάληψη».

Δείτε λοιπόν την ορθή υπουργική απόφαση, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα είναι και η τελευταία: