Διαδοχικές συναντήσεις ΟΕΝΓΕ – Υπουργείου Υγείας

pclass=msonormal Υγείας. Υπουργείου του ηγεσία πολιτική την με επακολούθησε που συνάντηση στη συνεχεία εν παρουσίασε και ομοφωνία κατέληξε οποίες στις σύμβασης, κλαδικής της κείμενο το για ρυθμίσεις τελικές συζήτησε Ομάδα Διαπραγματευτική η συναντήθηκε Νοεμβρίου 17 Δευτέρα

Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου συναντήθηκε η Διαπραγματευτική Ομάδα και συζήτησε τελικές ρυθμίσεις για το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, στις οποίες κατέληξε με ομοφωνία και παρουσίασε εν συνεχεία στη συνάντηση που επακολούθησε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Αύριο πρωί οι προτάσεις αυτές θα παραδοθούν στο Υπουργείο διατυπωμένες σε κείμενο και περιμένουμε απάντηση σε νέα συνάντηση ΟΕΝΓΕ – Υπουργείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και να λάβει σχετικές αποφάσεις.

                                Δημήτρης  Βαρνάβας