Διαγνωστικό στη Ζάκυνθο εξαγοράζει η Εuromedica

 

Θα συμμετέχει με ποσοστό 40% και με 51% γιατροί

 

Η θυγατρική της Εuromedica κατά 36% με την επωνυμία Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας υπέγραψε μνημόνιο για την εξαγορά του 40% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας που θα προέλθει από μετατροπή της ΕΠΕ Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων Ιωάννη- Δημητρίου Πανόπουλου, η οποία λειτουργεί ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο στη Ζάκυνθο. Το τίμημα για την εξαγορά του 40% της εταιρείας συμφωνήθηκε σε 260.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο λειτουργεί από το 1997 και διαθέτει αξονικό τομογράφο, μαστογράφο, υπέρηχο, μετρητή οστικής πυκνότητας και τμήμα κλασικής ακτινολογίας.

Στο νέο εταιρικό σχήμα, εκτός από την Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας, προβλέπεται να συμμετέχουν τεχνολόγοι του εργαστηρίου με ποσοστό 9% και γιατροί από τα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 51%.

Με την ανωτέρω συμμετοχή το δίκτυο του ομίλου Εuromedica θα αριθμεί 59 διαγνωστικά κέντρα. Συνολικά ο όμιλος Εuromedica σήμερα απαρτίζεται από 86 μονάδες: 18 κλινικές, 58 διαγνωστικά κέντρα, εννέα κέντρα αποκατάστασης και ένα κέντρο κοσμητικής ιατρικής. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία Ηealthcare Ιnvestores (Greece) ενημέρωσε ότι λόγω πώλησης μετοχών της Εuromedica ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου μειώθηκε από 6.519.499 σε 4.909.021 και αντίστοιχα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία κατήλθε από 14,9390% σε 11,2487%.