ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Μέρος δεύτερον..(Πρωταγωνιστεί «το καλό παιδί της Τρόικας» κ. Λοβέρδος)

div class=”fixed leftAlign”>    Αφού ολοκλήρωσε την διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης , ο κ. Λοβέρδος ανέλαβε (υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα) και την διάλυση του Ε.ΣΥ.
    Η υλοποίηση των δεσμεύσεων από το Μνημόνιο(μείωση χρηματοδότησης κατά 1,2δις, περικοπές φαρμάκων και εξετάσεων εκτός λίστας , διόδια 5€ στα Τ.Ε.Ι , περιορισμός προσλήψεων κά)  ήταν η βάση για να προχωρήσει στον επόμενο στόχο του: Την αποδόμηση και διάλυση των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
     Πρόθυμους συμπαραστάτες στα σχέδια του βρήκε στους γνωστούς « Καθηγητές» που χρόνια τώρα με  «ασκήσεις επί χάρτου» σε κάθε Υπουργό παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την «ορθολογική ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ». Τους είδαμε σχεδόν σε κάθε Υπουργό να παρουσιάζουν σχέδια μείωσης του Ε.ΣΥ και των υπηρεσιών τους , ώστε να μπορεί να «συνεργάζεται» με τον Ιδιωτικό Τομέα χωρίς προβλήματα. Οι προτάσεις των Επιτροπών, αφού εδώ και μήνες συζητιόνταν και με επιλεκτικές διαρροές μετρούσαν τις αντιδράσεις των φορέων και των Κοινωνιών, πήραν την μορφή πολυσέλιδου κειμένου με τον τίτλο: « Πρόταση Λειτουργικών  Αναδιατάξεων  Μονάδων Υγείας Ε.Σ.Υ». Μέσα από τις σελίδες του παρουσιάζονται οι προτάσεις για το σύνολο των Νοσοκομείων με κύριο χαρακτηριστικό: την πλήρη ταύτιση τους με τις προτάσεις της Τρόικας και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση με το Μεσοπρόθεσμο για την Υγεία. Ειδικότερα:
–      Η Τρόικα ζητούσε την κατάργηση 10.000 !! κρεβατιών από το Ε.ΣΥ. Ο κ. Λοβέρδος δήλωνε ότι «αντιστάθηκε» και δίνει αγώνα για να μειωθούν μόνο 1500. Η Τελική πρόταση:       Κατάργηση 11.000 κρεβατιών από τα μη ανεπτυγμένα-οργανικά (από 46.000 σε 35.000) και από τα 35000 ενεργά οργανικά την περικοπή 2.000, καθορίζοντας τα οργανικά που λειτουργούν σε 33.000 (για τα κρεβάτια που έκοψε παραπάνω πήρε έξτρα μπόνους βαθμούς που θα τους χρησιμοποιήσει όταν θα έρθει η ώρα της διαδοχής…)  Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους και να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται η μείωση ενεργών κλινών είναι περίπου ίδια με αυτή που θα προέκυπτε αν έκλειναν 2 νοσοκομεία σαν αυτό του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ»!!
  Σαν να μην έφτανε αυτό από τις 33000 κλίνες οι 550 (προφανώς οι κλίνες–“φιλέτα”) θα δίνονται με συμφωνίες σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες., δηλαδή ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ άλλο ένα μεσαίο νοσοκομείο (!) παραδίδεται στις ασφαλιστικές εταιρείας και αποκλείεται για το λαό!
-Η Τρόικα ζητούσε μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και περιορισμό των προσλήψεων με παράλληλη δυνατότητα κινητικότητας σε επίπεδο περιφέρειας.
    Η κατάργηση των 11000 κλινών ουσιαστικά καταργεί ως μη αναγκαίες 33.000 προσλήψεις προσωπικού. Η δε κατάργηση των ήδη 2000 κλινών που λειτουργούν, θέτει σε αμφισβήτηση την ύπαρξη  περίπου 5000 εργαζομένων καθιστώντας τους «υπεράριθμους». Με τα σενάρια περί κινητικότητας του προσωπικού (με τους πρώτους 600 γιατρούς να μετακινούνται ) και με τις καθημερινές συζητήσεις για την «εργασιακή εφεδρεία» και το μέλλον που επιφυλάσσεται για τους εργαζόμενους αυτούς, γίνεται κατανοητό που οδηγούν οι συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι δε πιθανόν τέλος στους νέους Οργανισμούς, με βάση και τις υπάρχουσες προτάσεις να μην αναφέρονται οργανικές θέσεις υπηρεσιών που έχουν δοθεί στα ιδιωτικά συνεργεία.
   Με την  διοικητική και στο άμεσο μέλλον λειτουργική και οργανική ενοποίηση 137 νοσοκομείων σε 83 με την αλλαγή  χαρακτήρα σε 13 Νοσοκομεία, τις συνενώσεις 330 Κλινικών ,και την μετακίνηση 40 άλλων σε άλλα Νοσοκομεία , τις συνενώσεις 500 Εργαστηρίων στο σύνολο των Νοσοκομείων , την “ενιαία εφημερία ανά τομέα” και την “δημιουργία ενιαίων νοσηλευτικών τμημάτων”, με προφανή και ομολογημένο  στόχο τη  “μείωση αναγκών εφημερίας ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού  και προσλήψεων επικουρικών, στην ουσία με τις προτάσεις του το Υπουργείο:   Αποδομεί  το σύνολο των Νοσοκομείων και τις υπάρχουσες λειτουργίες τους, μειώνει το λειτουργικό ρόλο τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το λαό, οδηγώντας τα ουσιαστικά στο να υπολειτουργούν και στην σταδιακή απαξίωση , ενώ καταργεί στην ουσία την ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών και κλινικών αφού θεσμοθετεί την σημερινή ανάπτυξη κλινών σαν το όριο που καλύπτει τις ανάγκες του Ε.Σ.Υ.    Για να υποστηριχθεί δε το σύνολο των παρεμβάσεων στα Νοσοκομεία ,το Υπουργείο γέμισε τους πίνακες με ανακριβή στοιχεία, με πληρότητες που δεν αντέχουν σε καμιά επιστημονική κριτική, με αριθμούς γιατρών που υπηρετούν που είναι ανακριβής, με κλίνες που λειτουργούν και δεν αναφέρονται κά. Όλα τα στοιχεία έπρεπε να υποστηρίζουν τις περικοπές και τις μειώσεις. Χαρακτηριστικά οι πίνακες για το Θριάσιο:     Δεν αναφέρουν 2 κλινικές(η μία με 10 κρεβάτια), οι πληρότητες είναι αναξιόπιστες ,δεν αναφέρονται 19 κλίνες που υπάρχουν ενώ σε αρκετές κλινικές ο αριθμός των ειδικών που υπηρετούν είναι ανακριβής. Οι δε προτάσεις για ανακατανομή των κλινών είναι αναξιόπιστός, αφού κάνει ανακατανομές που δεν υποστηρίζονται από τους χώρους των κλινικών που ήδη υπάρχουν. Φαίνεται όλη η πρεμούρα του Υπουργού για το σύνολο των αλλαγών που προτείνει στα Νοσοκομεία είναι να χωρέσουν οι «ειδικές θέσεις» που δίνονται στις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.
    Γίνεται κατανοητό ότι οι παρεμβάσεις και προτάσεις του Υπουργείου ένα στόχο έχουν: Την διάλυση του Ε.Σ.Υ που γνωρίζαμε και την αντικατάσταση του από ένα Ε.ΣΥ που στις Μονάδες του θα παρέχει βασικές υπηρεσίες (όπου θα μπορεί να το κάνει) και ότι άλλη υπηρεσία  χρειάζεται ο πολίτης είτε θα τη πληρώνει από την τσέπη του ή θα την αναζητά στον Ιδιωτικό Τομέα  ή θα μετακινείται σε άλλες  Μονάδες για να τη βρει. (Ήδη το Υπουργείο σε όσους νοσηλεύονται σε κλειστά ιδρύματα ζητάει ποσό από την σύνταξή τους για την νοσηλεία).
Κάθε χρόνο δε που θα περνά η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των Μονάδων Υγείας θα οδηγήσει ,με μαθηματική ακρίβεια, στον κίνδυνο για  ουσιαστική αναστολή της λειτουργίας τους και των υπηρεσιών τους.    Δεν είναι τυχαίο- και αποκρύπτεται επιμελώς-  ότι στις δεσμεύσεις προς την Τρόικα είναι και η ένταξη των Νοσοκομείων στις Περιφέρειες  και η χρηματοδότηση τους από τον προϋπολογισμό τους, αυξάνοντας τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν και την επίλυση τους.   Απέναντι στη πολιτική αυτή και στις επιλογές Κυβέρνησης Ε.Ε-Δ.Ν.Τ είναι ανάγκη να δημιουργεί ένα μαζικό κίνημα αντίστασης και ανατροπής των επιλογών της Κυβέρνησης που μαζί με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες θα αγωνιστούν για:

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ
ΣΤΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20/7 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12 ΠΜ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ