Διαμαρτυρία ιδιοκτητών ιδιωτικών κλινικών

Αποφασισμένοι να «κλείσουν τις πόρτες» στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, από τη
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών όλης της
χώρας οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές καθυστερήσεις που καταγράφονται
στην εξόφληση των χρεών του Ιδρύματος. Η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών
απορρίπτει τις προτάσεις της νέας διοίκησης του ΙΚΑ για μείωση του ποσοστού
προκαταβολής στην εξόφληση τιμολογίων από 90% σε 70%, καθώς και τη μη τακτική
και άμεση καταβολής της, τονίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει στην οικονομική
καταστροφή των ιδιωτικών κλινικών και συνεπώς στην παύση των εργασιών τους, στην
απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας αλλά και στη δραστική μείωση των κλινών
θεραπείας. Σημειώνεται ότι η Ενωση εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειονότητα των
ιδιωτικών κλινικών που συνολικά διαθέτουν περίπου 15.000 κλίνες νοσηλείας. Η
Ενωση προειδοποιεί τη διοίκηση του ΙΚΑ ότι θα αναστείλει, από τις 11 Οκτωβρίου,
την εισαγωγή ασφαλισμένων, εάν επιμείνει στις προτάσεις της. Επιπλέον, απειλεί
με αναστολή της συνεργασίας και με τα υπόλοιπα ταμεία που καθυστερούν ή έχουν
παύσει τελείως τις πληρωμές τους όπως ο ΟΠΑΔ, το ΤΕΑΥΤΕΚΩ, το ΤΥΔΚΥ και ο Οίκος
Ναύτου.