Διάπλους Πάρου – Αντιπάρου

Τον διάπλου Πάρου – Αντιπάρου διοργανώνει αύριο ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου (ΝΟΑ), σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ). Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ταυτόχρονη προαγωγή της ψυχικής υγείας και της τοπικής ανάπτυξης, παράλληλα με την ενίσχυση του έργου των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας και της διασύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες.