Διχογνωμία για τον χρόνο άσκησης για απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας

 

Στη μείζονα σύνθεση του ΣτΕ παραπέμφθηκε το ζήτημα, λόγω της γενικότερης σημασίας του

Διχογνωμία γύρω από τον απαιτούμενο χρόνο για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας προέκυψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με συνέπεια το όλο ζήτημα να παραπεμφθεί σε μείζονα σύνθεση του δικαστηρίου, λόγω της γενικότερης σημασίας του.

Με την οριακή διαφορά μίας ψήφου, η πλειοψηφία του Δ Τμήματος ΣτΕ τάχθηκε υπέρ της 5ετούς άσκησης στην ιατρική ειδικότητα της Παθολογίας (όπως προβλέπεται ήδη στα σχετικά νομοθετήματα των ετών 1955, 1983 και 1984) και έκρινε ότι χωρίς την 5ετή άσκηση δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας στην Παθολογία.

Αντίθετα, κατά τη μειοψηφία, θα μπορούσε κάποιος να συμμετάσχει στις εξετάσεις, ακόμα και αν ο χρόνος εκπαίδευσής του στην ειδικότητα στο εξωτερικό δεν καλύπτει την 5ετή άσκηση που ορίζει το ελληνικό δίκαιο, εφόσον το αρμόδιο όργανο που εξετάζει την επάρκεια της άσκησης των ιατρών (το ΚΕΣΥ) κρίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση ότι το πρόγραμμα άσκησης στο εξωτερικό έχει καλύψει το εύρος της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης που χρειάζεται κατά την ελληνική νομοθεσία για να αποκτηθεί η συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα.

Δηλαδή, κατά τη μειοψηφία, κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η ημερολογιακή κάλυψη του απαιτούμενου χρόνου άσκησης (η 5ετία), αλλά η πλήρης κάλυψη του αναγκαίου γνωστικού αντικειμένου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, αρκεί να βεβαιώνεται από τους ειδικούς.

Το ζήτημα προέκυψε όταν ειδικευόμενη στην Παθολογία ύστερα από σπουδές σε Πανεπιστήμιο του Σικάγο στις ΗΠΑ, και 3ετή ειδίκευση στο τμήμα Παθολογίας του ιατρικού κέντρου του ΑΕΙ, ζήτησε να αναγνωριστεί ο χρόνος ειδίκευσής της για να γίνει δεκτή σε εξετάσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Παθολογία.

Το αίτημά της απορρίφθηκε γιατί υπολείπονταν δύο χρόνια άσκησης στην ειδικότητα, παρά τους ισχυρισμούς της ότι η άσκησή της στις ΗΠΑ υπερκάλυπτε τις απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου για την αναγκαία εκπαίδευση και απόκτηση της ειδικότητας (ορίζεται 5ετής άσκηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα).

Ακόμα αποκρούστηκε ο ισχυρισμός της ότι το ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης των ειδικευόμενων ιατρών στις ΗΠΑ υπερκαλύπτει τις αντίστοιχες ώρες των ειδικευόμενων ιατρών στην Ελλάδα και ως εκ τούτου ο πραγματικός χρόνος άσκησής της πλησιάζει πολύ την προβλεπόμενη 5ετία. Η πλειοψηφία του ΣτΕ δέχθηκε (3641/08) ότι σωστά απορρίφθηκε η συμμετοχή της στις εξετάσεις, γιατί η 5ετής άσκηση είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να επηρεάσει το διαφορετικό ενδεχομένως ωράριο εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ