Διδακτορικό Πατούλη / Αποστάσεις του προέδρου της Ιατρικής από την τριμελή επιτροπή

Δεν υιοθετεί τη θέση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για το διδακτορικό του Γιώργου Πατούλη, η διοίκηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Μετά τον σάλο που ξέσπασε αναφορικά με την αποκάλυψη της «Αυγής της Κυριακής» για «copy-paste» διδακτορικό του Περιφερειάρχη Αττικής, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, με απάντηση στο avgi.gr ξεκαθαρίζει μεταξύ άλλων ότι «η απάντηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τίθεται στη βεβαίωση εντός εισαγωγικών, με σκοπό να αποδοθεί το ακριβές και επί λέξει περιεχόμενο αυτής και προφανώς δεν αποτελεί προσωπική απάντηση του προέδρου της Σχολής ο οποίος διοικητικά την διαβίβασε στον ενδιαφερόμενο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ιατρικής ξεκαθαρίζει ότι «η παρούσα διοίκηση της Σχολής ανέλαβε την 01/09/2021 ημερομηνία κατά την οποία είχε ήδη αποδοθεί ο τίτλος σπουδών στον κ. Πατούλη».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ιατρικής επισημαίνει ότι αναμένεται η απάντηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και ότι «συνολικά τα θέματα που έχουν αναφερθεί σχετικά με την εκπόνηση της εν λόγω διδακτορικής διατριβής άμεσα εξετάζονται και θα διατυπωθεί σχετικό πόρισμα επ’ αυτών».

Αναλυτικά η απάντηση του προέδρου της Ιατρικής Σχολής στο avgi.gr:

«Αναφορικά με την διδακτορική διατριβή του κ. Γ. Πατούλη (αναγόρευση Ιανουάριος 2020), η Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής απευθύνθηκε στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αμέσως μόλις προέκυψε το θέμα.

Βάσει της απαντήσεως που λάβαμε συντάχθηκε η με αριθ. πρωτ. 28273/21.3.2022 βεβαίωση, η οποία χορηγήθηκε έπειτα από νόμιμο αίτημα στον κ. Γ. Πατούλη.

Με την εν λόγω βεβαίωση διαβιβάσθηκε στον αιτούντα, η απάντηση που η Ιατρική Σχολή έλαβε από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή της εν λόγω διδακτορικής διατριβής.

Η απάντηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τίθεται στη βεβαίωση εντός εισαγωγικών, με σκοπό να αποδοθεί το ακριβές και επί λέξει περιεχόμενο αυτής και προφανώς δεν αποτελεί προσωπική απάντηση του Προέδρου της Σχολής ο οποίος διοικητικά την διαβίβασε στον ενδιαφερόμενο. Σημειώνεται δε ότι η παρούσα διοίκηση της Σχολής ανέλαβε την 01/09/2021 ημερομηνία κατά την οποία είχε ήδη αποδοθεί ο τίτλος σπουδών στον κ. Πατούλη.

Τέλος αναφέρουμε ότι η Διοίκηση της Σχολής απευθύνθηκε σχετικά και στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής η απάντηση των οποίων αναμένεται.

Συνολικά τα θέματα που έχουν αναφερθεί σχετικά με την εκπόνηση της εν λόγω διδακτορικής διατριβής άμεσα εξετάζονται και θα διατυπωθεί σχετικό πόρισμα επ’ αυτών».