Διετής η πραγραφή αναδρομικών αξιώσεων ένατι του Δημοσίου

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο σε διάσκεψη, αποφάσισε, ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων και οικονομικών παροχών γενικότερα των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το ζήτημα είχε παραπεμφθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο λόγω της διαφωνίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική τη σχετική διάταξη για τη διετή παραγραφή, και του Αρείου Πάγου που την έχει κρίνει σύμφωνη με το Σύνταγμα.

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δεν έκανε δεκτή αντίθετη εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας Χ.Ράμμου, ο οποίος είχε προτείνει να εφαρμόζεται για όλους η πενταετής παραγραφή.

Σε μία τέτοια περίπτωση το Δημόσιο θα καλούνταν να καταβάλει αναδρομικά πενταετίας (αντί για διετίας) σε όλες τις μεγάλες εκκρεμείς οικονομικές διαφορές, όπως για το επίδομα των 176 ευρώ.

Ειδικότερα, το ΑΕΔ, έκρινε με ψήφους 7-6 ότι δεν είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η διάταξη του νομοθετικό διάταγμα 496/1974 που προβλέπει ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, συντάξεων, επιδομάτων και άλλων οικονομικών παροχών όπως και από αποζημιώσεις (λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού) των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ.

Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στους επόμενους μήνες.