ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στις δράσεις του Προγράμματος “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ” του ν. 4675/2020