Δικηγόροι και μηχανικοί προσέφυγαν στο ΣτΕ, θεωρώντας παράνομες τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές τους

 Δικηγόροι και μηχανικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθούν ως παράνομες οι αποφάσεις που καθορίζουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία τους για το 2011.

    Ειδικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως και οι πρόεδροί τους, Γιάννης Αδαμόπουλος και Χρήστος Σπίρτζης, αντίστοιχα, με κοινή προσφυγή τους (αίτηση ακύρωσης) στρέφονται κατά του υπουργού Εργασίας, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ.

    Οι δύο φορείς ζητούν να ακυρωθεί η από 5.12.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η από 14.12.2011 απόφαση του ΤΑΝ του ΕΤΑΑ για τον καθορισμό εισφορών του περασμένου έτους. Στην προσφυγή τους οι δικηγόροι και οι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις επιβαρύνονται υπέρμετρα οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, καθώς πλέον των τακτικών, υποχρεούνται να καταβάλλουν και πρόσθετη μηνιαία εισφορά.

    Οι επίμαχες αποφάσεις του υπουργείου και του ΕΤΑΑ, υπογραμμίζουν οι πρόεδροι των δύο φορέων, εκδόθηκαν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να προβλέπει την έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων. Ακόμη, όπως αναφέρουν οι πρόεδροι, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί υποχρεούνται να πληρώνουν δύο φορές την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία ανέρχεται στα 10 ευρώ μηνιαίως.

    Συγκεκριμένα, στην αίτηση ακύρωσης αναφέρεται ότι «τόσο οι δικηγόροι όσο και οι μηχανικοί που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ, αναγκάζονται να καταβάλλουν εις διπλούν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ: αφενός, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ν. 3986/2011, αφετέρου, δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 2 του Ν. 3986/2011 με το οποίο καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας».

    Σε κάθε περίπτωση όμως- συνεχίζουν οι προσφεύγοντες- «ούτε οι δικηγόροι ούτε οι μηχανικοί είναι δυνατό να είναι δικαιούχοι οποιουδήποτε επιδόματος από τον ΟΑΕΔ με αποτέλεσμα αυτή η εισφορά να θεωρείται φόρος υπέρ τρίτων, η οποία και αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία».

    Τέλος, σε σχετική ανακοίνωσή τους, οι δύο πρόεδροι υπογραμμίζουν: «Οι επιστημονικοί μας κλάδοι, με βαθιά πίστη στην ανεξαρτησία των θεσμών, προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και επιδιώκουν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, η πρόδηλη παρανομία των οποίων προσβάλλει βάναυσα το κράτος δικαίου, καταλύοντας παράλληλα κάθε έννοια κοινωνικού κράτους και κοινωνικής Δικαιοσύνης».

    Π. Τσ.