Δηλώσεις επίσχεσης και προγράμματα 4 εφημεριών

p>Το νοσοκομείο Γ.Παπανικολαου της Θεσσαλονίκης είναι σε διαδικασία υποβολής των δηλώσεων επίσχεσης εργασίας για τις οφειλόμενες αποδοχές εφημεριών Δεκεμβρίου 2009, Ιανουαρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2010.

Ως ημέρα έναρξης της επίσχεσης ορίστηκε η Δευτέρα 22/3/2010.

Επίσης έχουν κατατεθεί δηλώσεις για εκτέλεση μόνο 4 εφημεριών απο το 50% των τμημάτων του νοσοκομείου.

Λουκάς Δαγδηλέλης

μέλος νοσοκ.επιτροπής