Δήλωση Α Καλύβη για την επιβολλή συμμετοχής στις προληπτικές εξετάσεις

p>Από την αρχή της κατάθεσης του Μίνι-Ασφαλιστικού νομοσχεδίου, είχαμε επισημάνει μεταξύ άλλων αρνητικών διατάξεων το άρθρο 59. παρ. 4, που επέβαλε επιβάρυνση των ασφαλισμένων για εξετάσεις που αφορούν στον προληπτικό έλεγχο.

Ο Υπουργός Εργασίας, για να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις, επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα πρόταση, που θα προβλέπει ότι η επιβάρυνση θα γίνεται σε συνάρτηση με το ύψος της φορολογικής δήλωσης.

Διαφωνούμε πλήρως με την επιβάρυνση των ασφαλισμένων, είτε στο σύνολο τους, είτε με βάση το εισόδημα τους. Η ρύθμιση αυτή ζημιώνει τους ασφαλισμένους, αναιρεί τον καθολικό χαρακτήρα της ασφάλισης υγείας, ενώ επιβαρύνει στην ουσία και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα ωφελούντο και οικονομικά από έναν γενικευμένο προληπτικό έλεγχο.

Απαιτούμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Είναι η μόνη θετική πράξη που μπορεί να κάνει ο Υπουργός.