Δήλωση Αβραμόπουλου – Οδηγίες προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για το θέμα της υγείας του Αρχιεπισκόπου.

p>ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

   
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

   

   

   
«Έδωσα οδηγίες, ήδη από χθες, προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας,
προκειμένου τα αρμόδια θεσμικά όργανα των γιατρών, τα οποία ήδη
κινούνται με ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση αυτή, να προβούν σε
αυστηρές συστάσεις προς τα μέλη τους, ώστε κανείς γιατρός να προβαίνει
σε δηλώσεις, αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας του Αρχιεπισκόπου αλλά
και γενικότερα οποιουδήποτε πολίτη, που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση,
αντιπαλότητες και να απομειώσουν την αξιοπιστία του ιατρικού κόσμου και
τη σπουδαιότητα του λειτουργήματός του.

   

   
Η υγεία κάθε ανθρώπου, πέραν από αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό,
αποτελεί αυστηρά προσωπική υπόθεση, που αφορά στον ίδιο και τους
θεράποντες γιατρούς του.

   

   
Θα είμαι δε, πολύ αυστηρός απέναντι σε όποιον παραβεί αυτές τις οδηγίες».