Δήλωση Χ Πρωτόπαπα για την επάρκεια του αίματος

p>ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

   
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 37

   
10680 ΑΘΗΝΑ

   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5

   
FAX: (210)3665420

   
e-mail : pressoffice@pasok.gr

   

   

   
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007

   

   
O υπεύθυνος Υγείας και Πρόνοιας του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ,
Χρήστος Πρωτόπαπας, σχετικά με το πρόβλημα επάρκειας αίματος στα
Νοσοκομεία, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

   

   

   
Τα μεγάλα προβλήματα που παρατηρούνται αυτές τις ημέρες στην επάρκεια
αίματος στα Δημόσια Νοσοκομεία και οι συνεχείς αναβολές στις
μεταγγίσεις σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, αναδεικνύουν και πάλι
τις μεγάλες ανεπάρκειες και την αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας.

   
Αποδεικνύουν όμως κυρίως ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έχει ούτε στο
ελάχιστο πολιτική ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας και
ευαισθητοποίησης γιΆ αυτό της κοινής γνώμης. Γιατί μόνο τότε
εξασφαλίζεται η σταθερή επάρκεια, αλλά και η ποιότητα στην διάθεση
αίματος για τις ανάγκες των πασχόντων.

   
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί.

   
Βραχυπρόθεσμα το Υπουργείο Υγείας οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

   
Απαιτείται όμως επιτέλους να αναπτύξει μια συγκεκριμένη στρατηγική για
την εθελοντική αιμοδοσία και να συνεργαστεί με τους φορείς και τις
τοπικές κοινωνίες, για την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών.
ΣΆ αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ θα αναπτύξει και τις δικές του πρωτοβουλίες.