Δήλωση Δ Αβραμόπουλου σχετικά με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

p>   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
Αθήνα, 14 Απριλίου 2008

    
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    

   
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος,
προσερχόμενος στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο Health World , το οποίο
διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, απαντώντας σε
ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό
της φαρμακευτικής δαπάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

     
« Όπως είναι γνωστό με το ισχύον καθεστώς της Αγορανομικής Διάταξης
14/89 , η τιμή των φαρμακευτικών σκευασμάτων καθορίζεται από την
αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον κανόνα του
μέσου όρου των τριών φτηνότερων τιμών του φαρμάκου στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης , συμπεριλαμβανομένης και της Ελβετίας.

   
   
Με το νέο νόμο για τις προμήθειες στον χώρο της υγείας, υπάρχει η
πρόβλεψη για την προοπτική υπαγωγής του φαρμάκου, κατόπιν Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
και αξιοποιώντας τις προτάσεις των παραγωγικών φορέων, διερευνά τη
δυνατότητα επιβολής περιορισμών και τη λήψη μέτρων για τη μείωση της
φαρμακευτικής δαπάνης».