Δήλωση Η. Βρεττάκου για τις εξαγγελίες Παυλοπουλου

p>ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΔΕΔΥ

ΔΗΛΩΣΗ

ΗΛ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΕΔΥ

13/5/2008

Η κυβέρνηση, αφού απέτυχε χάρη στους αγώνες της νεολαίας, να περάσει τη συντηρητική συνταγματική αναθεώρηση και μεταξύ των άλλων να καταργήσει και τη μονιμότητα στο δημόσιο, προσπαθεί σήμερα με νομοθετικές παρεμβάσεις, να καταργήσει το ίδιο το σύνταγμα.

Έτσι, με πρόσχημα την εξέλιξη των συμβασιούχων εξαγγέλλει νομοθετικές παρεμβάσεις, που δίνουν τη δυνατότητα καταλήψεις θέσεων προϊσταμένων, ακόμη και διευθυντών, από συμβασιούχους αόριστου χρόνου, νομιμοποιώντας έτσι τη στελέχωση συνολικά του δημοσίου από έκτακτους, σήμερα αορίστου χρόνου και στο μέλλον ίσως από έκτακτους εργαζόμενους και ιδιώτες κάθε κατηγορίας.

Αντί η κυβέρνηση να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου και τους έκτακτους που καλύπτουν πάγιες ανάγκες και να προχωρήσει στην κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, των εργαζομένων με προγράμματα stage και μερικής απασχόλησης, κατοχυρώνοντας έτσι την μόνιμη, ενιαία σχέση εργασίας στο Δημόσιο, προσπαθεί να φαλκιδεύσει το θεσμό της μονιμότητας και να περάσει τα αντιϋπαλληλικά σχέδια της.

Η ΑΔΕΔΥ με αποφάσεις τόσο των συνεδρίων της, όσο και της Διοίκησης της έχει απορρίψει τις παραπάνω κυβερνητικές επιλογές. Μπροστά στις νέες εξελίξεις πρέπει να συνεδριάσει και να οργανώσει την αντίδραση των Δημοσίων Υπαλλήλων στα νέα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης.