Δήλωση του Αντιπροέδρου της ΑΔΕΔΥ Η. Βρεττάκου για το Μετοχικό Ταμείο

p> Η χρόνια καταλήστευση των αποθεματικών, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, το τζογάρισμα της κινητής περιουσίας στο χρηματιστήριο και η απαξίωση της ακίνητης περιουσίας έχουν οδηγήσει τα ασφαλιστικά ταμεία σε αδιέξοδο.

    Παρόλα όμως αυτά η κυβέρνηση και οι κυβερνητικές πλειοψηφίες των Ταμείων συνεχίζουν να λαμβάνουν αποφάσεις που οδηγούν στην παραπέρα απαξίωση των ασφαλιστικών φορέων.

    Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κυβερνητική πλειοψηφία του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου που βιάζεται να υπογράψει προσύμφωνο μίσθωσης των ακινήτων του, του «Μεγάρου Δεληγιώργη» καθώς και του κτιρίου που σήμερα στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με τη Βουλή, με επαχθείς για το Ταμείο όρους.

    Η υπογραφή μάλιστα του προσύμφωνου γίνεται ένα μόλις μήνα πριν τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. με αποτέλεσμα να δεσμεύει και τα επόμενα Δ.Σ. και χωρίς να υπάρχει κανένας έκτακτος λόγος αφού η ενοικίαση των ακινήτων θα γίνει μετά από πέντε και πλέον χρόνια.

    Συγκεκριμένα στο προσύμφωνο ορίζεται ότι το μίσθωμα θα είναι 5% της πραγματικής αξίας όπως θα προσδιοριστεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

    Το μίσθωμα αυτό βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της απόδοσης των κτιρίων του Ταμείου και η εμπλοκή μόνο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ταμείου.

    Οι παραπάνω εξελίξεις είναι αρνητικές για την περιουσία του Ταμείου και έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων για το ξεπούλημα του οικοπέδου του Μετοχικού Ταμείου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία καθώς και της καταπάτησης αντίστοιχου οικοπέδου από το Δήμαρχο της Αθήνας.-