ΔΗΛΩΣΗ του Μιχ. Ψαλτάκου σχετικά με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων

div>ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ  ΨΑΛΤΑΚΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ , ΙΑΤΡΟΥ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ , ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΗΓΕΣΙΑ  ΤΟΥ  ΕΟΠΥΥ

 
Αποτελεί  πεποίθησή μου,  οτι  μόνον  οι  ιατρικοί  σύλλογοι  και  ο ΠΙΣ  είναι  οι  μόνοι  αρμόδιοι ,  εκφράζοντας  το  σύνολο  του  ιατρικού  κόσμου , να  συνάψουν  οποιαδήποτε  γενικού   ή  ειδικού  τύπου  συλλογική  σύμβαση  και  ως  εκ  τούτου  δηλώνω  οτι  δεν  νομιμοποιούμαι  να  υπογράψω  και  να  δεσμεύσω  καθ΄οιονδήποτε  τρόπο  τους  γιατρούς  που  εκπροσωπώ   και  καλώ  την  ηγεσία  του  ΕΟΠΥΥ , να  έρθει  σε  επαφή    με  τον  ΠΙΣ  και  τους  ιατρικούς  συλλόγους  και  με  αυτούς  να  συναφθεί  ή  όχι  οποιαδήποτε  σύμβαση.
Τα  ως  άνω  δηλώνω  και  ως  μέλος  του  Ι.Σ.Πειραιά , του  οποίου  αποτελούν  πάγιες  θέσεις.