Δημ.Στρατούλης: Δυστυχώς για τους ασφαλισμένους, τα ΤΡΙΑ ΔΕΝ της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, μετατράπηκαν σε YES MEN στον Όλι Ρεν

p>Σχετικά με τις προωθούμενες νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις ο Δημήτρης Στρατούλης μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και της επιτροπής εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την εξής δήλωση:

   

    Η κυβέρνηση με το πάγωμα επ’ αόριστο όλων των συντάξεων καταδικάζει τους συνταξιούχους της χώρας μας στην πείνα και στην ανέχεια.

   

    Με την αντικατάσταση του αναδιανεμητικού συστήματος από το κεφαλαιοποιητικό, μετατρέπει την ασφάλιση από κοινωνική σε ατομική -ιδιωτική και μειώνει δραστικά τη συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση της.

   

    Με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, οδηγεί σε δραματική μείωσή τους (20 – 50%).

   

    Με την καθιέρωση της βασικής σύνταξης καταργεί την κατώτερη σύνταξη.

   

    Με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οδηγεί στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας των νέων.

   

    Με τον τρόπο που προωθεί τις ενοποιήσεις αφαιρεί ασφαλιστικά δικαιώματα.

   

    Τα μέτρα της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό είναι χειρότερα κι απ’ αυτά του Γιαννίτση. Είναι κοινωνικά άδικα και αδιέξοδα. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες. Όλοι στους δρόμους.