ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟYΛΟΣ : « ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ».

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007

    
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
   
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟYΛΟΣ : « ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ».

    

   
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος,
κήρυξε σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2007 την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας
του Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) με θέμα: «Μητρώο
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

   
« Όποιοι δεν εναρμονιστούν με τους νέους κανόνες , θα βρουν το
Υπουργείο μας απέναντί τους. Κακές συνήθειες από το παρελθόν
τελειώνουν» διεμήνυσε ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το Μητρώο θα ισχύσει 8 μήνες νωρίτερα από ότι αναμενόταν.

   

   
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Αβραμόπουλου:

   
   
«Κυρίες και Κύριοι,

   
   
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στην εκδήλωση του ΕΚΕΒΥΛ, όπου μας δίνεται
η ευκαιρία να περάσουμε μερικές πληροφορίες και μηνύματα στον ευρύτερο
χώρο της υγείας αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Μία εκδήλωση, που
σηματοδοτεί και εμπεδώνει την εφαρμογή ενός νέου συστήματος, που έχει
να κάνει με το χώρο της υγείας.

   

   
Με την ευκαιρία θα ήθελα, να αναφερθώ στο σύστημα προμηθειών. Έχετε
ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει πολλά. Ένα είναι όμως, βέβαιο. Ότι
είμαστε αποφασισμένοι, να βάλουμε τέλος σΆ ένα περιβάλλον ακατάστατο,
άναρχο, κατακερματισμένο. Διότι, αυτή είναι η κατάσταση, που γενικότερα
κυριαρχεί. Και επιτρέψτε μου να σας πω, ότι κάθε άλλο παρά μας τιμά.
Και δεν νομίζω, πως υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία να έχει αφήσει
ανεξέλεγκτο το χώρο της υγείας.

   
   
Με το νέο νόμο περί Προμηθειών, που εμείς θεσπίσαμε – και θεωρώ, μεγάλη
τιμή για μένα, ότι ήμουν αυτός, που τον προώθησε, και πιστέψτε με δεν
ήταν καθόλου εύκολο – θωρακίζουμε τη διαφάνεια στη διοίκηση των
νοσοκομείων, ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του ΕΣΥ
και βέβαια προασπίζουμε το δημόσιο χρήμα, εισάγοντας συστήματα χρηστής
διαχείρισης.

   

   
Με έναν κεντρικό και ορθολογικό προγραμματισμό των αναγκών, με σύνταξη
μητρώων προμηθευτών και προϊόντων και αυστηρό έλεγχο, τόσο σε
επιχειρησιακό, όσο και σε επιτελικό επίπεδο, πετυχαίνουμε:

   
· Να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη διαδικασία εφοδιασμού των νοσοκομείων.

   
· Να εξασφαλίσουμε την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

   
· Να εξοικονομήσουμε σημαντικότατους πόρους, τους οποίους επενδύουμε και πάλι στην υγεία.

   
   
Στην εκπόνηση του σχεδίου μας για την υγεία και στην υλοποίηση του
προγραμματισμού μας, καθοριστικός είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών.
Τεχνολογιών, που με κορυφαίο παράδειγμα το ΕΚΕΒΥΛ, εφαρμόζουμε στο χώρο
της υγείας, με ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο για το σύστημα όσο και για
όλους τους αποδέκτες των υπηρεσιών του.

   
Σήμερα, και απόλυτα σύμφωνοι με το χρονοδιάγραμμα μας, υλοποιούμε μια
από τις βασικότερες υποδομές για την ορθολογική διαχείριση της
Τεχνολογίας Υγείας: Το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

   
   
Η Διαφάνεια, η Αποτελεσματικότητα και το Νοικοκύρεμα, είναι οι άξονες
στους οποίους στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Μητρώου, που
αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της νέας αρχιτεκτονικής, της νέας
φιλοσοφίας των προμηθειών.

   
Είναι αλήθεια, ότι το Μητρώο αυτό θα έπρεπε, να είχε δημιουργηθεί από καιρού, πριν από πολλά χρόνια στη χώρα μας.

   
Σημασία δεν έχει, τι έγινε πριν. Σημασία έχει, ότι αποφασίσαμε, να
προχωρήσουμε. Και γιΆ αυτό σήμερα αισθανόμαστε, ότι στην πράξη
αποδεικνύεται η χρησιμότητά μας. Οι δε, θετικές επιπτώσεις θα φανούν
στο μέλλον, όχι μονάχα στο χώρο της υγείας, αλλά θα ανοίξουν έναν δρόμο
για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δείχνοντας ένα παράδειγμα, για τον πως
μπορεί να νοικοκυρευτεί συνολικά.

   
Αυτή την υστέρηση δεν την αποδεχθήκαμε παθητικά ως αδυναμία – ξέρετε
είμαστε πολύ καλοί εδώ στην Ελλάδα, να διαπιστώνουμε πράγματα και να τα
αφήνουμε ως έχουν, στη δύναμη της συνήθειας – αλλά την αντιμετωπίσαμε
αποφασιστικά, εποικοδομητικά, χαρακτηρίζοντας την ως μια ευκαιρία. Και
αποδείξαμε, ότι τα πράγματα μπορούν νΆ αλλάξουν, εάν πράγματι θέλουμε,
να τα αλλάξουμε.

   
   
Σε αυτό το πλαίσιο:

   
   
· Χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία άλλων χωρών που προηγήθηκαν. Πρέπει να
καταλάβουμε στην Ελλάδα, ότι δεν ανακαλύψαμε ούτε την Αμερική ούτε την
πυρίτιδα. Διασταυρώσαμε πληροφορίες, συγκρίναμε συστήματα και
καταλήξαμε στον δικό μας κώδικα.

   
· Αξιοποιήθηκαν πλήρως οι δυνατότητες, που δίνουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική.

   
· Ενσωματώθηκε η διεθνώς αποδεκτή και ώριμη ονοματολογία G-M-D-N.

   
   
Στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας και του προγράμματός μας για τη
λειτουργία του νέου συστήματος Προμηθειών, καθοριστικός είναι ο ρόλος
των μητρώων προϊόντων και υπηρεσιών, που το ΕΚΕΒΥΛ έχει αναλάβει να
συντάξει.

    

   
Με τη σύνταξη και την έγκριση των μητρώων αυτών από το Υπουργείο
Υγείας, εξασφαλίζουμε την παρουσία υγιών, δυναμικών, ποιοτικών και
αξιόπιστων παραγόντων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και βάζουμε
τέλος σε πρακτικές, που και το σύστημα των προμηθειών ζημίωναν και τη
δημόσια υγεία μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο.

   
Με το νέο σύστημα, που αποτελεί και μια επαναστατική τομή στο χώρο των
προμηθειών και τη σύνταξη των μητρώων, μπαίνουν όροι και κανόνες στη
λειτουργία της αγοράς, με κυρίαρχο το ρόλο των νέων τεχνολογιών.

   
Να σημειώσουμε εδώ, ότι οι νέες τεχνολογίες, επειδή ακριβώς
παραμερίζουν, εκεί όπου δεν χρειάζεται, την ανθρώπινη εμπλοκή,
λειτουργούν και ως ανάχωμα απέναντι στη διαφθορά.

   
Συνεπώς:

   
· Oι Προμηθευτές έχουν στη διάθεσή τους μια νέα δυναμική βάση
δεδομένων, διαθέσιμη μέσω του internet, για να καταχωρούν τα προϊόντα
τους. Αυτά, ελεγμένα και κωδικοποιημένα αποτελούν την πολύτιμη
πληροφορία της εφαρμογής, που διαρκώς θα επικαιροποιείται και θα
ενημερώνεται.

   
· Τα πληροφοριακά συστήματα, που εγκαθίστανται στα νοσοκομεία θα
μπορούν, πλέον, να χρησιμοποιούν ενιαία κωδικοποίηση, με άλλα λόγια
κοινή γλώσσα, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία
τους στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 

   
· Μπαίνει τάξη στις φαρμακευτικές αποθήκες των νοσοκομείων. Πριν από
ένα χρόνο, βρέθηκα μπροστά σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη, όταν
πραγματοποιώντας έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε ένα νοσοκομείο, είδα να
είναι αποθηκευμένα διάφορα φαρμακευτικά και άλλα είδη, των οποίων η
πρώτη ομάδα είχε παραδοθεί προ 20 ετών! Και μεγάλη σε ποσότητα. Μπαίνει
τάξη στις φαρμακευτικές αποθήκες των νοσοκομείων μας.

      
Αυτοματοποιούνται οι παραγγελίες και μπορούν επιτέλους, να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα συστήματα μηχανογράφησης των
νοσοκομείων.
   
· Και τελικά, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα έχει
πιο άμεσα τη δυνατότητα, να παρακολουθεί την εξέλιξη των δαπανών και να
χαράσσει τη στρατηγική ανάπτυξης, με βάση πλέον αξιόπιστα δεδομένα.

   
   
Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζονται καλύτερες υποδομές για την παροχή υπηρεσιών υγείας που απολαμβάνει η κοινωνία, ο πολίτης.

   

   
Παράλληλα, περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία, που οδηγεί σε παρενέργειες, που όλοι γνωρίζετε.

   
   
Μια από αυτές, είναι η καθυστέρηση πληρωμής των προμηθευτών, που μεταξύ
των άλλων, δημιουργεί χρηματοοικονομικό κόστος και τελικά υψηλότερες
δαπάνες.

   
   
Κυρίες και Κύριοι,

   
   
Το σύνολο των δράσεων που έχουμε σχεδιάσει και προωθούμε σχετικά με την
απόκτηση χρήσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, αποτελούν μια αλυσίδα. Το
μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προμηθευτών και Προϊόντων είναι ένας πολύ
σημαντικός κρίκος της. Μέχρι χθες, ήταν ο ασθενέστερος. Από σήμερα αυτό
αλλάζει.

   
Για να μεγιστοποιηθεί η αξία χρήσης του μητρώου, χρειάζεται – και εδώ
απευθύνω έκκληση προς όλους – η ενεργή συμμετοχή των προμηθευτών για
διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών. Είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι το
σύνολο της υγιούς αγοράς θα το στηρίξει. Αλλά είναι και ένα μήνυμα προς
όλους αυτούς, που δεν θα διασυνδεθούν με αυτό το σύστημα και δεν θα
εναρμονιστούν με τους νέους κανόνες, ότι θα βρουν το Υπουργείο μας
απέναντί τους. Κακές συνήθειες από το παρελθόν τελειώνουν.
Εγκαινιάζεται μια καινούρια εποχή, εποχή διαφάνειας και χρηστής
διαχείρισης. Και κυρίως αποτελεσματικότητας, γιατί σε αυτό είναι, που
στοχεύουμε. Αλλά χρειάζεται η συμμετοχή όλων, όπως χρειάζεται και η
δημιουργική άποψη.

   
   
Στη σύνταξη των μητρώων προϊόντων και υπηρεσιών και τη χρήση των νέων
τεχνολογιών στο νέο σύστημα προμηθειών υγείας, ο ρόλος του ΕΚΕΒΥΛ είναι
σημαντικός.

   
   
Και αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη του, γιατί αντελήφθησαν, πως
ακριβώς εμείς θέλουμε να γίνουν τα πράγματα, ενεργοποιήθηκαν και σήμερα
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, να παρουσιάσουμε αυτό το νέο μητρώο.

   
Με τη λειτουργία του μητρώου ενισχύεται ο κοινός αγώνας για τη
διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, την
αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του συστήματος υπηρεσιών υγείας και
βέβαια οδηγεί σε πολλαπλασιαστικά οφέλη τους αποδέκτες των υπηρεσιών.

   
   
Με αυτές τις σκέψεις, κηρύσσω την έναρξη της ημερίδας και εύχομαι κάθε
επιτυχία στις εργασίες της, τα αποτελέσματα της οποίας περιμένουμε με
ενδιαφέρον.
 

   
Κλείνοντας, να επαναλάβω ότι είμαστε αποφασισμένοι, να βάλουμε τάξη σΆ
ένα χώρο, ο οποίος κάτω από το ταμπού της υγείας, έκρυβε λάθη αμαρτωλά.
Τα πράγματα αλλάζουν. Και πρέπει συνολικά σΆ αυτό τον τόπο, να κάνουμε
μια συλλογική προσπάθεια, ώστε, όχι μονάχα στο χώρο της υγείας, αλλά
γενικότερα η εικόνα της χώρας μας στην Ευρώπη, να απομακρυνθεί από τη
θλιβερή και μειωτική για τον τόπο μας και την κοινωνία, πρωτιά στην
διαφθορά και την αδιαφάνεια».