Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα».

Ετέθη σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου αφορά, εκτός των άλλων, και τις διοικήσεις των Νοσοκομείων καθώς και των ΥΠΕ.

Για να δείτε το σχέδιο νόμου κάντε κλικ εδώ.