Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα συμπληρωματικά κονδύλια εφημεριών Απριλίου-Μαϊου

p>Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα συμπληρωματικά κονδύλια εφημεριών Απριλίου- Μαϊου (κλικ εδώ).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλά Νοσοκομεία επιχορηγούνται με μηδενικό ποσόν, ενώ από πληροφορίες που έχουμε τα κονδύλια είναι ανεπαρκή σε αρκετά Νοσοκομεία με αποτέλεσμα να εκκαθαρίζονται στο ακέραιο μόνον οι εφημερίες Απριλίου.

Παράκληση οι Ενώσεις, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος να στείλουν άμεσα σημείωμα για την επάρκεια των κονδυλίων καθώς και το ακριβές ποσό που υπολείπεται προκειμένου να μπορέσουμε ως ΟΕΝΓΕ να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα και να προβούμε σε αντίστοιχο διάβημα προς τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών.

Τα σημειώματά σας καλό είναι να αποστείλετε μέσω e-mail στον υπογράφοντα, διότι λόγω των θερινών αδειών η Γραμματειακή υποστήριξη της ΟΕΝΓΕ υπολειτουργεί.

                                  Συναδελφικά

                           Δημήτρης Βαρνάβας

                             varnava1@otenet.gr