Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ανακλητική απόφαση Σαχινίδη για τις εφημερίες

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ανακλητική Υπ. Απόφαση του κ. Σαχινίδη σχετικά με τον τρόπο καταβολής των εφημεριών (κλικ εδώ).

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31-12-2011, ενώ οι εφημερίες που θα εκτελεστούν από 1ης Ιανουαρίου 2012 θα καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα (ΥΔΕ, Επίτροποι και όλα τα παρελκόμενα)
Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης οι οικονομικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων οφείλουν να καταβάλλουν τις εφημερίες Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου, από κοινού με τις τακτικές αποδοχές.
Σημείωση: Υπάρχει πιθανότητα οι εν λόγω εφημερίες να εμφανίζουν περικοπή κάποιου ποσού. Τούτο οφείλεται στην αναδρομική εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου, τα οποία εκτός από το μισθό έχουν αντίκρισμα και στις εφημερίες.
 
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας