Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σύσταση 914 θέσεων

p>Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (κλικ εδώ) η σύσταση 914 θέσεων ειδικευμένων γιατρών. Η προκήρυξή τους θα γίνει για μεν την Αθήνα και θεσσαλονίκη από το Υπουργείο Υγείας, για δε τις υπόλοιπες περιοχές από τα κατά τόπους Νοσοκομεία. Η υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκαν στην ΟΕΝΓΕ ότι θα αναθέσουν στους νέους Διοικητές να προωθήσουν κατά προτεραιότητα όσες κρίσεις εκκρεμούν. Επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα ενημερώσουν Διοικητές ΥΠΕ και Νοσοκομείων ότι δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία άρνηση γιατρού να συμμετάσχει στα Συμβούλια Κρίσης και τυχόν επιμονή θα επισύρει πειθαρχικές διαδικασίες.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας