Δημοσιεύθηκε το νέο πλαφόν

p>Στην εγκύκλιο εισοδηματικής πολιτικής που εκδόθηκε σήμερα (κλικ εδώ) πέραν των γνωστών περικοπών στα επιδόματα και δώρα εορτών- αδείας μειώνεται και το πλαφόν συνολικών αποδοχών.

Έτσι οι αποδοχές Εφέτη με 19 χρόνια προϋπηρεσίας ορίζονται στις 6.196,89 ευρώ.

Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται στη σελίδα 6 της εγκυκλίου και αναφέρει:

“β) οι εν ενεργεία γιατροί του ΕΣΥ, για τους οποίους ως όριο ορίζεται, από 1-1-2010, το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α’)(6.196,89 €)”.

Συνεπώς τα Λογιστήρια των Νοσοκομείων και το ΚΥΥΚΥ θα πρέπει να εκκαθαρίσουν τις εφημερίες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου με το παραπάνω πλαφόν, ώστε να μην υπάρξουν αναπομπές ενταλμάτων από Εντελλόμενα και Επιτρόπους.

                             Συναδελφικά

                          Δημήτρης Βαρνάβας